Volgens Bergen hoeven we in Herentals niet te vrezen voor afbouw van onze bib. "Ook in budgettair moeilijke tijden trekt Herentals de kaart van cultuur. Soms moeten we moeilijke beslissingen nemen, maar onze doelstelling blijft het uitbouwen van een moderne, klantgerichte bibliotheek.

Herentals heeft een bib met ruime en duidelijke openingsuren en met een uitgebreide en toegankelijke collectie. Bovendien blijft onze bib inzetten op scholenprojecten. Een bijzonder goed initiatief is de wisselcollectie in de scholen met recente boeken op maat van elk kind. Ook aan de tweedejaars van het secundair onderwijs, de groep die dreigt af te haken als lezer, schenken onze bibliotheekmedewerkers extra aandacht. Dit schooljaar organiseerden ze fel gesmaakte auteurslezingen die onze Herentalse jongeren gratis konden bijwonen in klasverband,

Onze bib werkt ook nauw samen met diverse verenigingen. Zo verleende ze in februari haar logistieke medewerking aan de poëziewedstrijd die Curieus Herentals organiseerde.

 In de toekomst realiseren we een zelfuitleenbalie. Daarover kunt u meer lezen in de stadskrant. De gemeenteraad keurde gisteren ook een samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed. In het najaar zullen we aansluiten bij het Provinciaal Bibliotheeksysteem. De leden van onze bibliotheek kunnen dan met een druk op de knop alle catalogi van aangesloten bibliotheken in de provincie Antwerpen zien.

 U merkt het, met een ivoren toren heeft onze bib niets te maken. Ze is een begrip in Herentals.

Met sp.a in de meerderheid zal dat in de toekomst ook zo blijven."