Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) laten steden en gemeenten toe om de overlast aan te pakken die voordien niet of te weinig aangepakt werd: sluikstorten, wildplassen en nachtlawaai zijn hier voorbeelden van. Overlast waar het gerecht zich niet mee bezighoudt omdat het andere en grotere prioriteiten heeft, maar die wel veel mensen stoort en het samenleven in sommige buurten echt verziekt. De GAS sancties bestaan al 10 jaar en zijn een efficiënt instrument gebleken om maatschappelijk storend gedrag terug te dringen en straffeloosheid aan te pakken.

 

Recent werd in het federaal parlement de GAS-wet verstrengt en verduidelijkt.  Dit heeft heel wat ophef gemaakt in de media en niet altijd onterecht. In de nieuwe wet zitten een aantal goede zaken in zoals bemiddeling en gemeenschapsdienst ipv. louter het uitschrijven van boetes.  De verplichte bijstand van een advocaat en het betrekken van de ouders wanneer jongeren een klein misdrijf begaan. Desalniettemin zitten er voor onze fractie ook minder goede zaken in zoals de mogelijkheid om de leeftijd te verlagen van 16 naar 14 jaar.

 

Kim Verwimp: “Dit vinden wij als sp.a fractie niet wenselijk omdat wij er als partij voor staan om vooral te investeren in jongeren. Wij verkiezen preventie boven repressie, omdat het louter geven van een boete niet de oorzaken aanpakt zodat echte onderliggende problemen niet worden opgelost.”

 

In de politiezone Neteland hebben de 5 burgemeesters geoordeeld dat een verlaging van de leeftijd van de GAS-wet in de zone niet wenselijk is. In Herentals bestaat er geen nood om de leeftijd van GAS-sancties te verlagen. “Er is sinds 2008 geen enkele GAS-boete uitgereikt aan een minderjarige in Herentals”, liet burgemeester Jan Peeters weten.

Momenteel is er ook een inspraakronde bezig bij de verschillende jeugdraden waarbij zij hun advies kunnen geven over de toepassing van de nieuwe gas-wet.

 

Voor een definitief besluit moet de gemeenteraad zich in de komende maanden nog uitspreken. Raadslid Verwimp is alvast opgelucht te horen dat het bestuur dezelfde mening erop na houdt en spoort de gemeenteraad aan hun voorstel tot niet verlaging van de leeftijdsgrens dan ook te steunen.