De Herentalse NVA schreef een klachtenbrief aan de gouverneur over het voorwoord van burgemeester Jan Peeters (sp.a) in de Stadskrant van november jongstleden. In dat voorwoord gaat Jan Peeters in op de groeiende armoedecijfers in onze stad, en besluit hij met de overweging dat “een samenleving die haar problemen oplost op kap van de zwaksten fout bezig is”. Deze uitspraak vond de NVA onaanvaardbaar. Ondertussen gaf ook de gouverneur haar visie.

Jan Peeters:“ De NVA wilt de gevolgen van het beleid van haar Vlaamse en federale regering blijkbaar liever onder de mat houden. Ze hoort niet graag dat dat beleid ook in onze stad leidt tot groeiende armoede, minder jobs in de sociale economie en meer OCMW-steuntrekkers. Na haar onderzoek laat  gouverneur Berx mij weten dat ze er geen problemen mee heeft dat we in onze stadskrant ingaan op dit thema, en dat ook illustreren met objectieve concrete cijfers. Zij vindt wel dat ik als burgemeester in mijn voorwoord best geen waarde-uitspraak doe. Daar zal ik mij nauwgezet aan houden en de neutraliteit van de stadskrant garanderen. Maar ik zal me niet laten muilkorven door een partij die in de zakken van de mensen zit, ook van de lage inkomens, maar dat niet wil gezegd hebben.”

 Nog even ter info. 

De impact van de besparingen door de Vlaamse en federale overheid op de Herentalse projecten ter bestrijding van armoede en langdurige werkloosheid, zoals opgelijst door ons OCMW.

-      schrapping van subsidies Wep+projecten (werkervaringstewerkstelling: -12 VTE voor OCMW Herentals)
 -      sterke vermindering van ESF-subsidies (van 130.000 euro naar 30.000 euro) bij overheveling van het federale naar het Vlaamse niveau (impact op financiering TRAVOO project en begeleidingstraject artikel 60 jobs)                                                                                             -      bevriezing subsidies voor tewerkstelling artikel 60 jobs in de sociale economie
 -      schrapping van de subsidies preventieve gezinsondersteuning Peuters en Zo, -45.000 euro
 -      vermindering subsidies voor socio-culturele participatie van mensen in het leefloon met 25%
 -      vermindering met 25% van het budget voor de welvaartsvastheid van sociale uitkeringen waaronder het leefloon
 -      schrapping van de financiering voor het wijkgezondheidscentrum

En eveneens ter info de letterlijke tekst van het voorwoord van de Stadskrant van november 2016 waartegen de klacht werd geformuleerd.

“Armoedecijfers stijgen verontrustend.

Op de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober kwamen in onze stad honderden mensen op straat tegen armoede in onze samenleving. En terecht. De Kempische armoedekoepel SPAAK gaf enkele verontrustende cijfers over de stijgende armoede, ook in Herentals.  1 op de 10 kinderen in Herentals werd in 2015 geboren in een kansarm gezin. Het aantal leefloners steeg in enkele jaren van 80 naar 130 gezinnen. Er staan nu 684 inwoners op de wachtlijsten voor een sociale woning. 

Mensen een job geven is de beste remedie tegen armoede. Inderdaad. De Herentalse werklozen (en dat zijn er 1018) grijpen hun kansen met twee handen. Het aantal werklozen in onze stad is op een jaar tijd gedaald met  -8.7%, in Vlaanderen bedroeg die daling gemiddeld maar de helft daarvan. En het OCMW steekt veel geld en energie in het aanbieden van jobs in de sociale economiebedrijven voor de zwaksten op de arbeidsmarkt. Maar die jobs worden nu massaal wegbespaard door de Vlaamse en federale regering: in het opvoedingsproject Peuters&Zo, in den Travoo, in de kringkruidenier verdwijnen jobs en begeleidingskansen voor de mensen in armoede. Tewerkstellingsprojecten art 60 van het OCMW worden veel duurder gemaakt. En het wijkgezondheidscentrum op de Boerenkrijglaan dat betaalbare geneeskunde voor de armsten wil organiseren en van start zou gaan op 2 november, is door de federale besparingen wegbezuinigd. 

Een samenleving die haar problemen oplost op de kap van de zwaksten is fout bezig.”

Burgemeester Jan Peeters 

Burgemeester.Jan.Peeters@herentals.be