Sp.a Hamme heeft haar alternatief plan voor de ontwikkeling van de Markt voorgesteld, beter bekend als Creatieve Campus. “Het is gemakkelijk om alleen kritiek te geven”, zegt sp.a-fractieleider Tom Vermeire, “wij willen met ons voorstel positief mee bouwen aan dit project, samen met alle Hammenaars.”

In haar plan zet sp.a Hamme meer in op de open ruimte door het aantal nieuwbouw appartementen te halveren. “In het huidige ontwerp verliest Hamme volledig zijn markt, er blijft amper een plein over die naam waardig. Wij geven de Hammenaar een mooi marktplein waar nu het park is, voldoende groot om evenementen te organiseren. Bovendien willen wij dit verbinden met de binnentuin van de academies, de zogenaamde “Kapeltuin”, aldus Tom Vermeire.

De plannen voor de academies kunnen wel grotendeels op de goedkeuring rekenen van sp.a-Hamme. Zij vindt de huisvesting van de Bib in de winterkapel een meerwaarde en ook een apart “Cultuurcafé” is voor haar een goede zaak, al moet de programmatie van de Creatieve Campus wel passen in het totale cultuurbeleid. Men dient dus af te stemmen met o.a. CC Jan Tervaert.

Over de voorziene oppervlaktes voor de academies blijft men kritisch. “Als de lokalen amper zullen voldoen aan de huidige noden, hoe gaat men de academies dan nog laten groeien?”, vraagt sp.a-gemeenteraadslid André raemdonck zich af, “daarom voorzien wij een extra gebouw in ons ontwerp om de toekomst te vrijwaren. Dat heet vooruitzien!”

Sp.a Hamme blijft zich verzetten tegen de geplande tweede ondergrondse parking. “Door deze parking niet te bouwen, besparen we 3,5 miljoen euro aan investeringen en valt ook de jaarlijkse uitbatingskost weg”, zegt Tom Vermeire. “Als alternatief stellen wij voor om één rijstrook in de Meulenbroekstraat in te richten al gratis bovengrondse parking. Handig bovendien als aanvulling op de nu dikwijls ontoereikende parkeerplaatsen rond de sporthal, jeugdhuis en CC Tervaert.”

Tot slot lanceert sp.a Hamme een uniek idee… een Vikingmuseum. Hamme heeft een unieke collectie in handen (top 3 in Europa) dat door plaats te geven aan het museum Van Bogaert-Wouters eindelijk de plaats zou krijgen die ze verdient en bezoekers kan aantrekken van ver buiten de gemeentegrenzen. Dit Vikingmuseum zou in het ontwerp van sp.a Hamme aan het rondpunt komen waar nu de Wuitensvilla staat, dus pal bij het binnenkomen van het centrum. “Koppel daaraan een architectuurwedstrijd zodat dit Vikingmuseum in een opvallend gebouw komt, breng die collectie naar het centrum van onze gemeente en je spreekt écht van een Hart van Hamme!”, besluit Tom Vermeire.