Witje Mertens: In het straatbeeld van Olen-Centrum is het reeds duidelijk. Het college zet zijn plannen betreffende de herinrichting van Olen-Centrum gewoon door. De meerderheid dweept met burgerparticipatie en inspraak van de bevolking. Dit zagen een hele groep mensen als een uitgelezen kans om hun stem in dit dossier te laten horen. Deze stemmen werden tot groot ongenoegen, genegeerd door de meerderheid, ondanks een petitie die ondertekend werd door honderden Olenaars. Dit dossier leert ons dat burgerparticipatie in Olen enkel gaat om zout in de ogen strooien. Met de mening van de burgers wordt er enkel rekening gehouden als het de meerderheid pas. Het plan wordt onveranderd doorgevoerd. Wij, als SOCIAAL EN ANDERS, willen het ook ANDERS! Het behouden van de huidige parking is van essentieel belang voor zowel de middenstand als hun bezoekers. We stellen ons de vraag hoeveel loze beloftes er tijdens dit verkiezingsjaar nog gemaakt gaan worden?