De werken op de begraafplaats van Essen-Hoek zijn gestart. Die wordt stapsgewijs omgevormd naar een groen en hedendaags begraafpark.

De herinrichting maakt ook nieuwe vormen van begraving mogelijk, zoals composteerbare urnen. Naast een gedenksteen voor de graven die ontruimd worden. Zo behoudt iedereen nog een plaats om z’n dierbaren te herdenken. “Met de herinrichting wordt het plaatsgebrek op de begraafplaats van Hoek eindelijk opgelost”, zegt schepen van Leefmilieu Helmut Jaspers (sp.a).

“Naast voldoende ruimte voor gewone teraardebestellingen, een columbarium, een urnenveld en een verstrooiingsweide, worden ook nieuwe vormen van begraving zoals composteerbare urnen mogelijk. Bovendien zullen in de toekomst voor het eerst ook concessies mogelijk zijn op Hoek".

De paden en de ruimte tussen de graven worden ingezaaid met gras, temeer omdat er geen pesticiden meer gebruikt worden bij het onderhoud.

Het begraafpark van Essen-Hoek krijgt ook een afscheidspaviljoen. “Het wordt een modern gebouw met een ingetogen, sober karakter. Het paviljoen krijgt een neutrale look, geschikt voor elke geloofsovertuiging, en wordt mooi ingepast in het geheel.

Door het verplaatsen van de keermuur aan de zijde van de Moerkantsebaan, wordt het voetpad toegankelijker. Net als het oudste gedeelte van het begraafpark, waar we een talud voor mindermobielen voorzien.”