Op zaterdag 01 juli was er onze algemene ledenvergadering.

Jelle Janssens nam na 4 jaar afscheid als voorzitter van de afdeling.
Herman Ponnet werd verkozen als de nieuwe voorzitter.