Karin Temmerman en Rob Beenders zijn er niet over te spreken dat sommige partijen de klok willen terugdraaien door twijfel te zaaien over de kernuitstap. 

Terwijl er telkens opnieuw en opnieuw wordt vastgesteld dat kernenergie geen toekomst heeft, blijven er toch partijen twijfel zaaien over de geplande kernuitstap in 2025. "En dat terwijl elke extra dag van twijfel over de kernuitstap een rem is op de omslag naar hernieuwbare energie", zegt Rob Beenders.

"Door vandaag te kiezen en in te zetten op een definitieve omslag naar hernieuwbare energie zal er geen probleem van bevoorradingszekerheid ontstaan”, vult Karin Temmerman aan. “Evenmin zal in 2025 het licht uitgaan. Voorstanders van afgeschreven kerncentrales moeten stoppen met de mensen bang te maken. Het is aan de vier energieministers om nu snel en in alle discretie de gesprekken af te ronden en maximaal te werken aan een draagvlak voor hernieuwbare energie".

Beenders en Temmerman willen constructief meewerken aan de uitbouw van hernieuwbare energie, maar ze stellen hun veto tegen het nog nog tien jaar langer open van kerncentrales. "Kerncentrales zijn het probleem, niet de oplossing. Het langer openhouden van de kerncentrales, vraagt eveneens investeringen. Die investeringen doen we beter vandaag in hernieuwbare alternatieven in plaats van het probleem voor ons uit te blijven schuiven".