“Superstorm” Dieter was minder krachtig dan verwacht en voorspeld, maar heeft wel een verwoestend effect gehad op de Vlaamse stranden, dit meer in het bijzonder in Bredene en Wenduine. Het springtij gecombineerd met de hoge golven hebben – dit volgens de eerste ramingen - 1,5 miljoen ton zand weggespoeld. “Om je er iets te kunnen bij voorstellen : 1,5 miljoen ton zand is het equivalent van 150.000 vrachtwagens of een rij vrachtwagens van 900 km”, geeft Bredens burgemeester Steve Vandenberghe aan. Vandenberghe dringt aan op eerst dringende en dan structurele maatregelen.

De extreme afkalving van het strand, die weliswaar mooie beelden oplevert, heeft ongekende gevolgen voor de beveiliging van onze kust tegen komende stormen. “Er zijn dringend maatregelen nodig om onze kust te beschermen tegen de mogelijks verwoestende gevolgen van een eerstvolgende storm. Er mag niet getreuzeld worden om de eerste beschermende maatregelen te nemen. Anderzijds dringt de Bredense burgemeester aan op maatregelen die structureler zijn dan het om de zovele maanden opspuiten van het strand met zand. In dit verband denkt de Bredense burgemeester aan het concept van de strandmotor. Ook andere structurele maatregelen dienen onderzocht door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De Vlaamse Overheid doet al jaren immense inspanningen om onze stranden op te hogen met aangevoerd zand. Sinds 2004 is elk jaar gemiddeld meer dan een half miljoen kubieke meter gebruikt als natuurlijke buffer tegen stormen. Sinds 2011 zijn die inspanningen nog opgetrokken. Er zijn de afgelopen jaren enorme budgetten besteed om de stranden robuuster te maken. Nu mag van vooraf aan worden begonnen. 

Oproep !

De burgemeester van Bredene roept samen met de Gouverneur de overheid op om heel snel werk te maken van de noodzakelijke veiligheids- en herstellingswerken. “Dit niet alleen om de gevaarlijke toestand op onze stranden weg te werken maar vooral ook om ons te beschermen tegen een eerstvolgende storm. De Vlaamse regering moet heel snel beslissen om hiervoor de nodige kredieten vrij te maken want die zijn momenteel niet voorzien.”

Zandmotor ?

“ Investeren we om de zoveel jaren 15 miljoen EUR in zandsuppletie of zorgen we voor een duurzamer alternatief waardoor de stroming van het water ervoor zorgt dat ons strand terug aangroeit?”, stelt Vandenberghe zich de vraag. “Een zandmotor lijkt me een optie die het onderzoeken waard is. De zandmotor is geen eiland maar een schiereiland die een natuurlijke aangroei van het strand bewerkstelligt. In 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ten zuiden van Den Haag een schiereiland van 21,5 miljoen m3 zand aangelegd: de Zandmotor. Onder invloed van wind, golven en stroming verspreidt het zand van de Zandmotor zich geleidelijk noord- en zuidwaarts langs de kust. Dit zorgt voor kustonderhoud, nieuwe natuur en een dynamisch recreatiegebied. Dit is bouwen met de natuur. Sinds de aanleg wordt er in uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van deze innovatie. “Dit om aan te geven dat er een breed debat nodig is over de structurele bescherming van onze kust”, aldus Vandenberghe die dit als Vlaams Volksvertegenwoordigers eerstdaags zal aankaarten in het Vlaams Parlement.

http://www.dezandmotor.nl/uploads/2015/09/r60-zandmotor-publieksversie-lores.pdf

http://www.dezandmotor.nl/nl/de-zandmotor/ontwikkeling/