Het toerisme in Brugge maakt een mindere periode door. De stad en vertegenwoordigers van de hotelsector, gastenkamers, attracties en bezienswaardigheden, Horeca Brugge en UNIZO stellen een gezamenlijk actieplan voor.

In het eerste kwartaal van 2016 daalde het verblijfs- en dagtoerisme met respectievelijk 21% en 9% in vergelijking met dezelfde periode in 2015. In de eerste drie maanden bezochten 1,1 miljoen toeristen Brugge. Dat zijn er 150.000 minder dan het jaar daarvoor. In totaal werden 100.000 overnachtingen minder gerealiseerd in een voor Brugge sowieso kalme periode. De dalende trend was al ingezet na de gebeurtenissen in Parijs en zet zich dus voort in 2016. Vooral het internationaal toerisme laat het afweten. In vergelijking met de andere kunststeden is Brugge in sterkere mate afhankelijk van de buitenlandmarkten en het vrijetijdssegment in het bijzonder. Vooral de dalende bereidheid om via de klassieke internationale transporthubs te reizen, speelt Brugge parten. Om die reden laten vooral Britten Brugge momenteel links liggen.

Impact

De dalende bezoekersaantallen hebben een onmiddellijke impact op de toeristische sector in Brugge. Drie kwart van de hotels en meer dan de helft van de gastenkamers zagen hun bezetting in het eerste kwartaal met meer dan 10% dalen. Ondanks de daling in bezetting bleven de kamerprijzen relatief stabiel. De omzet per beschikbare kamer, d.i. de echte barometer voor de levensvatbaarheid, daalde bij meer dan de helft van de logies met meer dan 10%. De attracties en bezienswaardigheden noteerden gelijkaardige cijfers. Op basis van de bestedingen van dagtoeristen (36 euro per persoon) en verblijfstoeristen (114 euro per nacht per persoon) wordt de mindere omzet voor het toerisme in het eerste kwartaal geraamd op ca. 14 miljoen euro.

Herstelstrategie

Het is belangrijk om te benadrukken dat het sterk merk Brugge niet is aangetast. Sector en Stad engageren zich om zo weinig mogelijk negatieve boodschappen uit te sturen die het imago wel kunnen aantasten. Op advies van experten komt er zeker geen algemene campagne waarin het aspect ‘veiligheid’ centraal staat. Het stadsbestuur en de sector willen vooral positieve boodschappen uitdragen en hebben nu ook een herstelstrategie klaar die rekening houdt met het actueel en verwachte reisgedrag van de voor Brugge belangrijkste markten. Dit betekent dat de prioriteit in eerste instantie op de dichtbij-markten komt te liggen en de acties naar vorm en in tijd worden afgestemd op de reisintenties van die respectievelijke markten. De geplande acties zullen het positief imago van de bestemming én de sector zelf rechtstreeks ten goede komen. In deze mindere periode voor het toerisme zien de partners ook kansen om de alternatieve ontsluiting van Brugge vanuit Lille opnieuw bespreekbaar te maken bij potentiële aanbieders die het nut en de wenselijkheid ervan tot op heden niet onderschreven.

Samen sterk

Een consequentie van de afgesproken strategie is dat het actieplan 2016 van Visit Bruges (Toerisme Brugge) deels wordt geheroriënteerd en versneld wordt uitgevoerd. Naast feitelijke communicatie over de bestemming worden campagnes met internationale vervoersmaatschappijen en online boekingsplatformen in het vooruitzicht gesteld. Eveneens wordt ingezet op een positieve beeldvorming via de sociale media, internationale pers en affichage in belangrijke transporthubs. Ook noemenswaardig is de extra publiciteit die Toerisme Brugge sinds 1 april op de meest strategische plaats van Brussels Airport voert onder de noemer ‘Bruges sounds great!’. Deze actie symboliseert de solidariteit en verbondenheid met onze belangrijkste luchthaven en is bovendien goede pr voor de stad.

Tot slot doen de partners een beroep op de samenhorigheid en de fierheid die de Bruggelingen verbindt. Sector en stad roepen de Bruggeling op om onder #VisitBruges beelden via de sociale media te delen die de internationale uitstraling van onze stad ten goede komen. Elke maand wordt de beste bijdrage beloond met een aantrekkelijke prijs. #VisitBruges zal verder doorgroeien naar een thema-campagne die vanuit diverse stadsdiensten zal worden ondersteund.