Het is een discussie die bijna elk jaar bij de start van het academiejaar wordt gevoerd: hoe moet een academiejaar eruitzien, wat is voor verbetering vatbaar? Zowel de KU Leuven als de Universiteit Gent hebben een gelijkaardig voorstel om het academiejaar te hervorming, zodat de eerste examenperiode al voor de kerstvakantie kan plaatsvinden.  

Hoewel elk instelling in principe vrij is om te bepalen hoe ze het academiejaar wil indelen, is het beter dat er tussen de universiteiten en hogescholen onderling goede afspraken worden gemaakt. "Het doel moet beter onderwijs en een betere evaluatie zijn. Hoe het academiejaar dan precies ingedeeld wordt, is eigenlijk slechts een middel om tot die twee punten te komen", zegt Tine Soens. "Ik wil ook vragen om rekening te houden met het internationale aspect, uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus, maar ook met het engagement van vrijwilligers binnen een instelling. Uiteraard moet er ook voldoende tijd zitten tussen de eerste en tweede zit." "Bovendien zijn dergelijke hervormingen niet zonder gevolgen, voor studenten, personeel en de maatschappij." De universiteiten en hogescholen gaan nu verder in overleg hierover.

Lees het volledige verslag hier.