De autofiscaliteit in Brussel moet nog voor de zomer hervormd worden. Zodat vervuilende dieselwagens uit de stad blijven. Dit is een sociale en ecologische maatregel: meer dan de helft van de Brusselaars heeft geen auto, maar draagt wel de lasten van een slechte lucht.

Experten
Experten zijn het er over eens:
- er moet een hogere belasting komen op vervuilende dieselauto's
- die belasting moet afhankelijk zijn van de uitstoot van schadelijke stoffen
- dit leidt tot minder diesels in de stad

De sp.a wil dat deze hogere belasting zo snel mogelijk ingevoerd wordt, voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en de gewestverkiezingen van volgend jaar. 

Andere maatregelen
Het gewest heeft eerder al maatregelen genomen tegen de luchtvervuiling:
- invoeren Lage Emissiezone LEZ, waarbij oude dieselwagens niet meer in het gewest mogen
- geen dieselbussen meer aankopen voor de MIVB

Brussels parlementslid Jef Van Damme: 'Deze regering is de eerste die luchtvervuiling zo serieus neemt met concrete maatregelen. Die zijn niet altijd even populair. Maar vergeet ook niet dat de helft van de gezinnen in Brussel helemaal geen auto heeft. Die lijden evengoed onder het fijn stof.'