Bankenfederatie Febelfin verzet zich tegen verdere hervormingen van de financiële sector en vindt dat die de voorbije jaren al genoeg inspanningen geleverd heeft. sp.a is het daar absoluut niet mee eens. "Om de spaarders en de belastingbetaler beter te beschermen, is een grondige hervorming van de financiële sector nodig. Hoog tijd om het regeerakkoord en de aanbevelingen van de Dexia-commissie volledig uit te voeren", zeggen sp.a-kamerleden Karin Temmerman en Dirk Van der Maelen.

De Belgische overheid heeft de voorbije jaren heel diep in de buidel moeten tasten om banken in nood ter hulp te schieten. Dexia blijft als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen en ook de eurocrisis is verre van opgelost. In het regeerakkoord werden een reeks maatregelen opgenomen om de financiële sector strenger te reguleren en het toezicht op te drijven. "Bijna een half jaar na de goedkeuring van die aanbevelingen worden we ongeduldig over het uitblijven van concrete stappen", aldus beide sp.a'ers. "We moeten dringend een tandje bij steken in de uitvoering van de hervormingen."

sp.a denkt in de eerste plaats aan:

- de splitsing van de banken in spaar- en investeringsbanken;

- een verbod op bonussen voor banken met overheidssteun;

- de labeling van financiële producten, om aan te geven hoe risicovol ze zijn.  Te ingewikkelde of niet-transparante producten moeten we simpelweg verbieden;

- een crisisplan met regels en procedures om meteen in te grijpen bij een nieuwe financiële crisis.

Op 21 september organiseert sp.a een studiedag om een eerste balans op te maken van de hervormingen in de financiële sector.