“Om spaarders en de belastingbetaler beter te beschermen, is een grondige hervorming van de financiële sector nodig. We hebben dit ingeschreven in het regeerakkoord en langer wachten is echt geen optie”, zeggen fractieleider Karin Temmerman en kamerlid Dirk Van Der Maelen.

De Belgische overheid heeft de voorbije jaren heel diep in de buidel moeten tasten om banken in nood ter hulp te schieten. Dexia blijft als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen en ook de eurocrisis is verre van opgelost. “Het is bijzonder grof dat de banken nu aankondigen dat ze al genoeg inspanningen hebben geleverd”, vindt Karin Temmerman. “Een grondige hervorming van de financiële sector is meer dan ooit nodig, de recepten van het verleden zijn catastrofaal gebleken.”

Concreet moet er een verbod komen op bonussen voor banken die overheidssteun kregen, moet een label op financiële producten aangeven hoe risicovol ze zijn en moet iedere bank een crisisplan hebben voor moeilijke tijden. Maar het allerbelangrijkste is een splitsing van spaar- en investeringsbanken. Dit betekent dat ons spaargeld op geen enkele manier in gevaar kan komen door de risico’s die beleggers nemen.

“In het regeerakkoord werden deze maatregelen opgenomen, maar we zijn nu bijna een half jaar na de goedkeuring van die aanbevelingen en nog steeds wachten we op de uitvoering”, aldus Dirk Van Der Maelen. “We moeten dus dringend sneller gaan in de uitvoering.”

Op 21 september organiseert sp.a een studiedag over de financiële sector. U kan het programma vinden in bijlage.