Onze grootste bezorgdheid is de aanhoudende soepele regulering van de “gebundelde verkoop”. De zogenaamde “koppelverkoop” mag dan al verboden worden, in de praktijk blijkt ze nog steeds gangbaar onder het mom van “voordelig”. Een hypothecaire lening wordt dus goedkoper bij het aangaan van een andere verzekering (brand-, schuldsaldo- en/of levensverzekering). Dat betekent daarom niet dat deze verzekering op dat moment het meest passende is bij de kredietnemer. Maar door de voordelen op de hypothecaire lening gaan veel mensen hierop in. Dat terwijl op dat moment elke cent telt. Bovendien stijgt de rente wanneer men een van de verzekeringen stopzet, wat leidt tot onvoorziene kosten verspreid over een lange termijn. Minister Peeters slaagt er dus niet in de mensen te beschermen op hun financieel zwakste moment. Bovendien leidt dit vanzelfsprekend tot oneerlijke concurrentie tegenover andere (kleinere) verzekeringsmaatschappijen. Dit wetsontwerp voorziet een informatiefiche (European Standard Information Sheet) waardoor consumenten gemakkelijker verschillende producten kunnen vergelijken. Maar ook hier schiet de minister te kort. Niet alle kosten worden opgenomen in de voorziene informatiefiche en aangepast Jaarkostenpercentage. Zo worden noch de dossierkosten, noch de kosten van de gebundelde verzekeringen ingecalculeerd. Bovendien kan de kredietgever de fiche verstrekken op het moment dat het contract wordt ondertekend. Wij pleiten om de fiche te delen vanaf het eerste bezoek, zodanig de consument de tijd krijgt om de vergelijking grondig te maken. Hoewel de Europese richtlijn veel vrijheid laat om transparantie en bescherming te bevorderen, maakt de federale regering hier totaal geen gebruik van. Het is absurd dat mensen nog steeds minder beschermd worden bij het aangaan van hun belangrijkste lening, hun hypothecaire lening, dan wanneer hij of zij een consumentenkrediet aangaan. Wij moedigen de regering aan om verdere stappen te zetten, want de hoge facturen blijven zich opstapelen!