Na eerdere kritieken van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft nu ook de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (WGG) forse kritiek op de hervorming van de kinderbijslag. In dat advies betreurt de Raad onder meer het ontbreken van een uitgebreide armoedetoets. Een armoedetoets onderzoekt de invloed van elke maatregel op het armoederisico van het gezin.

Fractieleider Joris Vandenbroucke: "Opnieuw wordt gezegd dat de nieuwe kinderbijslag helemaal geen impact heeft om de kinderarmoede aan te pakken. Adviesraad zegt ook dat de hervorming tekort schiet door het wegvallen van de leeftijdsbijslagen".

Joris Vandenbroucke hoopt dat de Vlaamse regering oren heeft naar de kritiek. "Minister Vandeurzen kan niet meer om de conclusie heen dat hij opnieuw naar de tekentafel moet. Het heeft geen zin om het eigen grote gelijk te blijven uitschreeuwen. Deze hervorming dreigt een miskleun te worden, zo waarschuwen experts en adviesraden al voor de derde keer."