De  lagere inkomens mogen niet de dupe worden van de hervorming van de registratierechten -  aandacht voor de (Kempense) bouwsector.

De huidige registratierechten bij de aankoop van een woning kunnen inderdaad vereenvoudigd en gemoderniseerd worden. Hier ben ik het eens met minister Turtelboom. Het kadastraal inkomen (KI) als basis voor deze belasting is inderdaad achterhaald, want dit is al jaren niet meer aangepast en dus niet meer correct voor vele woningen. Het KI is dus inderdaad geen goede basis meer om te stellen of een woning 'bescheiden' is of niet, en derhalve valt onder het 'klein beschrijf' of niet. 

Maar ik zal zeer waakzaam zijn: deze hervorming mag niet uitdraaien op weer maar eens een omgekeerde herverdeling. Meer uitgaven voor het modale gezin, minder uitgaven voor de meer begoeden onder ons.

Want de hervorming moet budgettair neutraal zijn volgens de minister: als je dan het tarief van 10% (voor de meer begoeden) wil verlagen, ga je dan het tarief van 5%, het zogenaamde 'klein beschrijf' (voor de modale burger die een bescheiden woning koopt) verhogen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn, want meer dan 50% van de verkochte woningen vielen in 2010 onder het 'klein beschrijf'!! We gaan deze kopers van een bescheiden woning toch niet op meer kosten jagen. Na  de verlaging van de woonbonus toch niet weer een maatregel die de bescheiden koper gaat treffen: neen, dit kan niet en ik ga er van uit dat dit niet de bedoeling is. Maar zoals gezegd: waakzaamheid geboden met deze regering die steeds meer omgekeerd herverdeelt.

 

Een betere en rechtvaardigere oplossing zou zijn: neem de verkoopprijs van de woning als basis voor de berekening van de registratierechten, en des te hoger de verkoopprijs des te hoger het percentage belasting dat je moet betalen (percentage oplopend met de verkoopprijs: bv. 2 of 3% voor woningen onder de 200000 Euro, 4 of 5 % voor woningen tussen de schijf van 200000-300000 euro en zo verder). Een belasting zoals ze eigenlijk zou moeten zijn, progressief en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Een simpel en rechtvaardig systeem, zelfs zo simpel dat collega's van de meerderheid het ook genegen zijn en hopelijk ook hun minister er van kunnen overtuigen. 

 

Alle maatregelen die de tewerkstelling in onze Kempense bouwsector, die al getroffen is door maatregelen van deze Vlaamse regering (cfr woonbonus bv.), een duwtje in de rug kunnen geven, kunnen op mijn steun rekenen. De hervorming van de registratierechten moet dus voorzichtig gebeuren: de minister moet rekening houden met de koopkracht van de Vlaming en met de eventuele gevolgen voor de bouwsector. Een beleid voer je voor iedereen, niet alleen voor de meest begoeden.

 

Trouwens, goede maatregelen voor de private woningbouw, private eigendomsverwerving juich ik toe. Maar ik hoop dat ook de sociale woningbouw - ook hier zijn er grote noden - door deze regering niet vergeten zal worden. De huidige berichtgeving voor sector (sociale koop of sociale huur) is niet positief, maar laat ons ook hier hopen op een voortschrijdend inzicht.

 

met ferme groet,

jan