De Vlaamse regering besliste zopas over het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur wat inhoudt dat o.a. de zogenaamde inkanteling van het OCMW in de gemeente doorgezet wordt. Dit betekent dat de OCMW- en gemeenteraad in elke gemeente en stad in Vlaanderen geïntegreerd zal worden. Bevoegd minister Homans spreekt van in totaal 1.500 mandaten na de volgende lokale verkiezingen. Concreet betekent het dat gemeenteraadsleden in de toekomst ook OCMW-raadslid zullen zijn, een soort van dubbelmandaat dus. OCMW en gemeenteraad blijven immers twee juridisch gescheiden entiteiten, maar in de dagelijkse praktijk zullen ze samenvallen. De voorzitter van de gemeenteraad wordt tevens OCMW-voorzitter terwijl de gemeentesecretaris eveneens de administratie van het OCMW zal aansturen.

Vermindering  van  kosten voor de belastingbetaler?    NEEN

Johnny Reweghs, OCMW-voorzitter in Glabbeek  (sp.a)  heeft gemengde gevoelens bij de voornemens van de Vlaamse regering: “Er is een meerwaarde, die ligt in het reduceren van het aantal mandaten. Echter er gaat géén vermindering van de uitgaven mee gepaard! Want de OCMW-raad zal dan wel in principe samenvallen met de gemeenteraad, maar als de agenda van de gemeenteraad vol is en de week nadien er een OCMW raad moet georganiseerd worden, dan zullen er uiteindelijk zelfs meer zitpenningen betaald worden. Dit is nog meer 'graaien' voor de voorzitter van de gemeenteraad, diezelfde persoon wordt immers OCMW voorzitter mét dubbele zitpenning. En er wordt wel een schepen afgeschaft maar de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Zaken van het OCMW wordt toegevoegd schepen met een schepenwedde en kan andere schepenbevoegdheden op zich nemen. Dus een vermindering van de kosten voor de belastingbetaler? Neen.”

Johnny Reweghs (sp.a) wijst ook op een ander pijnpunt: “Er komt de verplichting van het installeren van een Vast Bureau en een Bijzonder Comité Sociale Zaken. In Glabbeek hebben we die vergaderingen al, maar in vele gemeenten is dat niet het geval. Dus: extra kosten voor die gemeenten a rato van 12 vergaderingen met zitpenningen, per orgaan.”


Reweghs (sp.a) vindt de voorliggende regeringstekst een gemiste kans: “Om echt kosten uit te sparen, zou er in het nieuwe systeem een verplichting moeten komen dat de gemeenteraad en de OCMW-raad tegelijkertijd plaatsvinden, uiteraard voor 1 (één) zitpenning. Zo niet staat de deur weer open voor gegraai. En als men echt aan een substantiële vermindering van mandaten wil doen, zou de functie van voorzitter Vast Bureau aan de 1ste schepen toegekend moeten worden.