Het Mechelse stadsbestuur zette vandaag het licht op groen voor de verbouwing van de handelspanden aan de Bruul 123-125. Twee weken geleden werd ook al een vergunning afgeleverd voor de nieuwbouw en restauratie van de panden Bruul 115-117.

“Zoals iedereen kan zien, ligt het begin van de Bruul er deels verkommerd bij. Daarom steunen wij elk initiatief om dit gedeelte van onze voornaamste winkelstraat nieuw leven in te blazen. Ik ben zeer tevreden dat de ontwikkelaar gevolg heeft gegeven aan onze vraag om de panden zoveel mogelijk te bewaren”, zegt schepen van Stadsvernieuwing en Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a).

Bruul 115 is weinig waardevol en hier wordt resoluut gekozen voor hedendaagse nieuwbouw, terwijl het naastgelegen pand Bruul 117 behouden blijft. Ook Bruul 123 en 125 worden gerestaureerd en omgevormd tot nieuwe winkelpanden. De toekenning van deze bouwvergunningen maakt deel uit van de actieve leegstandspolitiek die het stadsbestuur voert. “We moeten vanzelfsprekend de leegstand met alle mogelijke middelen bestrijden. Wat in de plaats komt, moet echter passen in het kader van de historische binnenstad. Ons erfgoed en de schaal van onze binnenstad zijn immers belangrijke troeven van Mechelen als handelsstad”, aldus Karel Geys.

Binnenkort zal het project Mediamarkt Saturn, ook een combinatie van behoud en nieuwbouw, in de plaats van de verkrotte panden komen. De meer dan tien nieuwe winkelpanden zullen het voorste gedeelte van de Bruul een nieuw elan geven. “We zetten als stadsbestuur ook in op wonen boven winkels om een einde te maken aan de leegstand. Handelspanden liggen er boven de benedenverdieping vaak verkommerd bij. Je kan hiervoor trouwens van de stad Mechelen een niet onaardige premie van €1250 per woongelegenheid krijgen, plus nog eens €990 voor een individuele of €1250 voor een gemeenschappelijke toegang. Wonen boven winkels verhoogt de sociale controle en het zorgt voor een efficiënte invulling van de bestaande panden. Door dit optimaal gebruik van de ruimte in de binnenstad kunnen we de groene ruimte in onze deelgemeenten behouden”, besluit schepen van Stadsvernieuwing en Ruimtelijke Ordening Karel Geys.