sp.a wil de grondwet herzien zodat de volksvertegenwoordigers het laatste woord hebben over de deelname aan of verlenging van buitenlandse militaire operaties. "Minister De Crem heeft ons de afgelopen jaren genoeg belazerd door het parlement slechts stapsgewijs te informeren over het verloop van de oorlog in Afghanistan en de rol die Belgische militairen er spelen."

België heeft in Afghanistan 600 militairen en 6 F16-vliegtuigen ingezet. Dat kost ons in 2010 meer dan 100 miljoen euro. Ons land is zowat het enige land dat over de deelname aan de oorlog in Afghanistan geen parlementair debat heeft gehouden, laat staan dat de operatie door het parlement werd goedgekeurd. Dirk Van der Maelen (sp.a) heeft een voorstel van verklaring tot herziening van de grondwet ingediend om dit in de toekomst te vermijden.

In een aangepast artikel 167 van de grondwet wil de sp.a-er voorzien dat Wetgevende Kamers hun instemming moeten verlenen voor de deelname aan of verlenging van militaire operaties in het buitenland. Van der Maelen: "In alle serieuze democratieën van de VS over Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de volksvertegenwoordigers het laatste woord over de uitzending van de eigen troepen. Het is hoog tijd dat België zijn grondwet op dit punt aanpast."