Mede onder druk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het College de Gemeentelijke taksen herschikt.

De gemeentelijke taksen vertegenwoordigen ongeveer 13 à 14% van de gemeentelijke inkomsten. Een aantal taksen worden nu afgeschaft omdat ze de economische dynamiek afremmen of te weinig opbrengen, andere taksen worden bijgestuurd.


Schaarbeek is zowat de laatste gemeente die de bedrijfstaks op PC’s afschaft.
Ter compensatie krijgt de gemeente een subsidie van het Brussels Gewest.

 

Ook de taksen op milieuvergunningen van klasse A1 en 1B worden onder druk van het Gewest afgeschaft. De taks op spektakels en vermaak wordt afgeschaft omdat ze te weinig doeltreffend was. De taksen op terrassen, reclameborden, barpersoneel, phoneshops en cybercafés en de inbeslagname van de openbare weg door werven en stellingen worden aangepast.