Ans Persoons: “Een dag als deze is het ideale moment om stil te staan bij wat voor samenleving we willen in Vlaanderen. De mensen zijn onzeker. Langer werken, geen of een laag pensioen, meer terreur, meer natuurrampen, een grotere kloof tussen arm en rijk, zo zien zij de wereld evolueren. Steeds meer mensen haken af. Niet alleen in Vlaanderen, maar in verschillende Europese landen. De angst groeit: angst om er niet meer bij te horen, om overruled te worden, om te verliezen, om zichzelf kwijt te raken.”

En als onzekerheid heerst, is het verlangen naar ‘meer controle’ logisch en gerechtvaardigd. Maar hoe doen we dat? “Ik denk dat veel angst voortvloeit uit de vrees om uit de boot te vallen. Er is maar één remedie, en dat is perspectief bieden, aan iedereen. Zo creëer je zekerheid en vertrouwen. En het is net door samen te werken dat we uitdagingen die onbeheersbaar lijken, weer onder controle krijgen”, zei Ans Persoons.

“We zijn vandaag meer dan ooit afhankelijk van mekaar, of je dat nu fijn vindt of niet. En net daarom kunnen we als samenleving enkel vooruit, enkel slagen, als we iedereen mee naar boven trekken, en er niemand overboord geduwd wordt omdat hij of zij even niet mee kan. We kunnen focussen op een elite aan beste leerlingen, of zorgen dat al onze kinderen degelijk onderwijs krijgen. We kunnen mensen met een beperking op hun eigen ritme laten meedraaien. We kunnen van de strijd tegen armoede een absolute prioriteit maken. Ervoor zorgen dat iedereen werk vindt en niemand zich ‘uitgesloten’ voelt. Het beste team wint, niet de beste spelers”, besloot Ans Persoons.