De Mechelse begroting 2008 is afgerond. En zoals sp.a-spirit het in haar brief aan de Mechelaars schreef, zijn we best tevreden op wat we met onze coalitiepartner hebben afgesproken.

Zo'n begrotingsconclaaf is, hoewel soms langdradig, best wel een boeiende oefening. Regel per regel in- en uitgaven bekijken, vergelijken en analyseren. We werken met het geld van de Mechelaars en willen zeker zijn dat elke euro goed wordt besteed. Niet besparen om te besparen, wel om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven. Cijfers worden bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken. Nauwgezet. Gelukkig beschikken we over een sterk team van uitgeslapen medewerkers die onze schepenen en fractie bijstaan.

Samen met onze coalitiepartner zijn we zeer ambitieus om veel te realiseren voor onze stad en haar bewoners. Natuurlijk durven de visies dan ook al eens verschillen of liggen de prioriteiten soms anders. Daar moet dan over gepraat worden. En dan is er tijd nodig (en geduld, en overredingskracht ook) om een stevig onderbouwd compromis uit te werken. Maar met een goed compromis is niks mis, vind ik.

Maar zo'n begrotingsconclaaf is vooral ook fundamenteel. Het bepaalt de beleidsruimte die je als schepen hebt. Het stelt je in staat om de beloftes aan je kiezers ook waar te maken. Het maakt het mogelijk om je eigen accenten in het beleid te leggen.

En dat zijn er nogal wat, vind ik. Zo zal de opgelopen levensduurte waar we ook nationaal een belangrijk punt van maken, de Mechelaar iets minder treffen. Na de verlaging verleden jaar van de Aanvullende Personenbelasting en de unfaire want lineaire Algemene Gemeentebelasting, gaat dit jaar ook de onroerende voorheffing naar beneden.

Ook gezinnen met kinderen kunnen uitkijken naar een mooie Mechelse toekomst. Zowel in het onderwijs als in betaalbare kinderopvang wordt er fors geïnvesteerd.

Waar er in het verleden veel in het centrum werd geïnvesteerd, hebben wij de aandacht en het accent verlegd: met een investering van 43 miljoen euro krijgen onze wijken en dorpen nu ook de aandacht die ze verdienen. Vernieuwing van straten, voetpaden en pleinen, maar ook nieuwe speelpleinen, nieuwe dienstencentra, meer groen, betere fietspaden,…
 
Met de werkgelegenheid in Mechelen gaat het goed. Onze inspanningen leveren resultaten. Maar dat betekent vooral niet dat we op onze lauweren moeten rusten. Integendeel, we gaan op de ingeslagen weg verder en willen Mechelen laten uitgroeien tot een economische toplocatie met aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Die moet vanzelfsprekend ook meer werk opleveren.

We starten ook met een Agentschap voor Sociale Economie. Dat moet bedrijven aantrekken en initiatieven ondersteunen die de tewerkstelling van laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met een handicap vooropstellen.

Mechelen doet het goed. Er zijn de dalende werkloosheidscijfers en de groeiende bevolkingscijfers om dat te bewijzen. Met deze begroting steken we nog een tandje bij. We beloofden "het beste voor elke Mechelaar". We beloofden Mechelen warmer en socialer te maken. En die belofte lossen we maar al te graag in.