Het Brasschaats College volhardt in de boosheid : voor hen is de situatie van de Catalanen vergelijkbaar met de situatie van diegenen waarvoor Amnesty International in de bres springt

Op de gemeenteraad van maandag 18 december kwam het tot een hevige discussie in verband met een geweigerde briefschrijfactie van Amnesty International. De Brasschaat 2012 fractie had, via zijn sp.a raadslid Hugo Dirks een punt toegevoegd aan de agenda met de vraag waarom deze actie werd geweigerd, hoewel ze al jarenlang succesvol doorging in de bibliotheek.

Nadat het NVA-CD&V college (titelvoerend burgemeester Jan Jambon, dienstdoend Koen Verberck)  in haar zitting van 27 november geen beslissing hieromtrent had genomen wegens “staking van stemmen”, had men blijkbaar op 18 december, enkele uren voor de gemeenteraad, snel snel beslist dat er twee acties zouden doorgaan : de officiële briefschrijfactie van Amnesty International met onderwerpen van brieven zoals ze ook op hun website zijn terug te vinden en anderzijds een NVA (met oogluikende toestemming van CD&V) in verband met de situatie van de Catalanen. Als onze fractie op de gemeente opmerkte dat een politiek actie niet in een gemeentelijke bibliotheek mag plaatsvinden, ging men “de statuten erop nakijken”.

Twee dagen later, op 20 december, komt de aap uit de mouw : enkele uren na de gemeenteraad diende de VVB (vlaamse volksbeweging) een verzoek tot briefschrijfactie in voor de Catalanen. Dezelfde dag kwam het College in bijzondere zitting (stond niet op de officiële lijst) bijeen en besliste voltallig en met unanimiteit dat ook deze actie mag plaatsvinden naast de actie van Amnesty International.

“ We moeten toegeven, een sterk staaltje van organisatietalent en inventiviteit” aldus nog Hugo Dirks. Maar we begrijpen nog altijd niet dat de situatie van de Catalanen kan vergeleken worden met de schrijnende verhalen die we op de website van Amnesty International kunnen lezen in verband met de “onderwerpen” van hun briefschrijfactie.