Zoals eerder gezegd, gisteren dus gemeenteraad. Een aantal goede beslissingen, een aantal minder goede en ook een aantal beslissingen die nu nodig moesten genomen worden. Die laatste waren wat mij en wij betreft niet van harte, omdat in het recente verleden misschien wel verkeerde beslissingen werden genomen.

Iets anders nu, iedereen kent ze, van die discussies waar je bijna zeker van bent dat je gelijk hebt. Je hebt de "bewijzen" niet zwart op wit voor je liggen, je moet het doen met je geheugen. Voor een stuk weet je ook bijna zeker dat de "tegenpartij" - ik neem dat woord niet zo graag in de mond omdat dit zo conflictueus is en dit hier nu niet echt het geval is - enfin, je weet dat de mensen die het tegendeel beweren dat niet noodzakelijkerwijs 100% zeker zijn. Je voelt dat de zelfzekerheid  ook deels schijn en façade is.

Goed, ik zeg altijd: "twijfel is de meester van de zekerheid".

Waarover ging het?

De brouwerijsite. Moeilijk verhaal, laat dit duidelijk wezen. Ik was  van plan om het over me te laten lopen, omdat het geen zin heeft om over alle thema's een uitputtingsslag te strijden. Zo verlies je de scherpte en ook de medestanders om dingen te verbeteren op onderwerpen waar je wel het verschil kan maken. In dat opzicht, en ik heb dat ook heel duidelijk gezegd, bewonder ik mijn buurman van de Vlaams-nationalisten. Het vergt doorzetting, courage om te willen voorlezen wat hij had voorbereid. Het probleem is, en laat dit ook wel wezen, is dat nationalisten niet de grootste bruggenbouwers zijn, al vond ik zelf zijn voorgelezen tekst niet eentje was dat bol stond van aanvallende woorden.

Dit gezegd zijnde.

Het was mijn beurt om even het woord te nemen. Ik zei dat er te weinig tegemoet werd gekomen aan een soort pleinfunctie, zeker omdat onze eigenlijke markt allesbehalve een pleinfunctie heeft. 

Was niet waar, zei men, er was zelfs meer publieke ruimte dan oorspronkelijk voorzien. Kan zijn, ik vind de plannen niet meer terug waarop ik mijn uitspraak op baseerde. Ik kan dus fout zijn.

Daarnaast zei ik dat ik het betreurde dat er niets, maar dan ook niets van sociale woningen of appartementen voorzien was op de site, terwijl dat oorspronkelijk wel voorzien was. 


De reden was, volgens de meerderheid, omdat bouwmaatschappij "De Mandel" er geen geld meer voor had. 

Kan zijn. En was toen ook zo.

Maar daar ging het wat mij betreft niet over.

Ik meende mij te herinneren dat er oorspronkelijk 20 wooneenheden van de sociale bouwmaatschappij zouden voorzien worden. Dat ben ik nu zeker,  dankzij het archief van kw.be, editie verschenen op 14/09/2012, want daar spreekt de burgemeester van 20 wooneenheden.

Om één of andere reden verminderde dit naar 16 en ik herinner me een plan waar het ontwerp zo was dat men heel gemakkelijk kon switchen van 16 sociale appartementen naar pakweg 10 private appartementen.

Wij vonden dat allemaal raar, omdat er formeel nog geen sprake was van terugtrekking van "De Mandel".

Dan inderdaad, "De Mandel" heeft geen centjes meer, het project gaat niet door. Wel is er daarna heel erg weinig moeite gedaan om een alternatief te vinden, bij een andere sociale bouwmaatschappij. Het is kwestie van perceptie.

De perceptie gisterenavond was ook dat ik fout zat. Ik voelde me echt een beetje belabberd. "Hoe slecht ben ik hier weer voorbereid", denk je dan. De perceptie was ook dat de toen genomen beslissingen niet op een andere manier genomen konden worden. Enfin, wat ik zei was "niet waar".

Aha, weer kw.be. Artikel van 19 april. Marc, het raadslid wiens stoel ik nu inneem, gooide een aantal terechte opmerkingen in het midden, temeer omdat hij veel meer dan ikzelf de voorgeschiedenis weet, als schepen in het vorige gemeentebestuur. Hij drong aan op het contacteren van andere bouwmaatschappijen. Als dat al is gebeurd, dan was de manier waarop niet helemaal overtuigend. Alsof men het helemaal niet erg vond, dat er voor sociale woningen geen plaats zou zijn.

Gelukkig, en is dan puur voor mezelf en ook het enige positieve aan dit verhaal: ik heb nu de perceptie dat mijn geheugen toch nog marcheert.