In de voorbije dagen en weken vielen bij bombardementen in Gaza al bijna 300 doden. En ook de raketten die door de Palestijnen werden afgevuurd maakten al een aantal slachtoffers. “Zowel de radicale Palestijnse groeperingen als het Israëlisch leger maken zich door hun aanvallen op burgers schuldig aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Beide partijen moeten het geweld onmiddellijk stoppen”, aldus Dirk Van der Maelen.

Maar we kunnen niet voorbij gaan aan de asymmetrie van het conflict. Israël is in dit conflict een bezettende macht en moet volgens internationaal recht instaan voor het welzijn en de veiligheid van de Palestijnse burgers. Die verantwoordelijkheid neemt ze niet op. Het afvuren van projectielen vanuit de Gazastrook is niet verdedigbaar maar het is duidelijk dat de middelen die Israël inzet om die aanvallen te stoppen disproportioneel zijn. Hier is geen sprake van zelfbescherming, wel van een disproportionele militaire vergelding.Daarenboven zijn 70% van de slachtoffers burgers, een derde daarvan zijn kinderen.

We geven de tweestatenoplossing niet op

“Diplomatie op het hoogste niveau moet er bij de strijdende partijen aandringen op een staakt-het-vuren, waarbij humanitaire hulp wordt toegelaten tot de Gazastrook”, gaat Dirk Van der Maelen verder. “Om ons terug te brengen tot het pad van de tweestatenoplossing, kan de internationale gemeenschap het niet enkel bij straffe taal houden. België en de Europese Unie moeten het geweld van beide partijen veroordelen en België moet het voortouw durven nemen in een Europees gecoördineerd initiatief.”

Daarom wil Dirk Van der Maelen, die vorige week werd aangeduid als de nieuwe voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, nog deze week een commissievergadering bijeenroepen om minister Reynders uitleg te vragen over de Belgische houding in dit conflict. Hij wil ook de ambassadeurs van Israël en Palestina uitnodigen in de Commissie om hen te vragen waarom hun land geen gevolg geeft aan de oproep tot een staakt-het-vuren van de Verenigde Naties.