Mieke Bouve verder: “En omdat niet iedereen in deze raad ook in de commissie zit, wil ik toch graag het citaat van Bernard Dewulf uit de presentatie van Historische Huizen hier herhalen, omdat het zoveel zegt:  “Wat is het groot dat het dit alles kan huisvesten, van een onmetelijk verleden tot een onzichtbare toekomst. Wat zouden de muren ruchtbaar maken als ze konden spreken, de kamers vertellen als ze spraakzaam waren. Wat moet het veel weten. Zoveel geschiedenis bij elkaar. En wat weet het natuurlijk van niets. Dat is zijn schoonheid. Dat is zijn illusie (Bernard De Wulf)”. Die illusie, die verbeelding  is volgens mij niet alleen belangrijk voor die vele en vele buitenlandse toeristen die elk jaar het Gravensteen bezoeken (meer dan 70% van de bezoekers komen uit het buitenland). Het is ook zoals onze Burgemeester deze week Charles Landry  citeerde in een weekblad: ‘Gent is een metropool in zakformaat’, maar zal in de toekomst hopelijk ook heel wat Gentenaars overtuigen om het Gravensteen opnieuw te ontdekken.  Het is en blijft immers ook gewoon “ons kasteel”.  Ik geloof heel sterk in de keuzes die gemaakt zijn in de ontwikkelingsplannen voor het Gravensteen:  de 5 verschillende soorten audio-gidsen in verschillende talen, de nieuwe inrichting van het onthaal en sanitair, de aandacht voor virtual reality, het versterken van de integrale toegankelijkheid, de aandacht voor kindvriendelijkheid en ga zo maar door.  De bezoekersbeleving van het Gravensteen kon, als we eerlijk zijn, inderdaad wel een opfrisbeurt gebruiken. Met dit project wordt het veel meer dan een opfrisbeurt, het wordt een nieuwe geweldige toekomst. Daarom wens ik collega Storms en het team van Historische Huizen, namens de sp.a-fractie proficiat te wensen en zullen we dit project met graagte mee goedkeuren”.