Het project Groen Hart Merksem werd op 19 december beloond met een mooie vijfde prijs tijdens de finale van de wedstrijd Groene Lente 2017 in de subcategorie omgevingsgroen. De wedstrijd is een initiatief van VVOG, Vereniging voor openbaar groen. (foto VVOG)

 Het masterplan Groen Hart Merksem ging van start in 2009 onder impuls van Gilbert Verstraelen (sp.a) die toen districtsvoorzitter was. De opzet was het aaneensluiten van de Merksemse parken die toen nog altijd het karakter hadden van de landgoederen aangekocht in 1924 (Gemeentepark – Hof Joossens), 1925 (Hofke van Roosendael) en 1970 (Runcvoort – Annunciatenklooster). Een éénvormige padenstructuur, verlichting en meer ingangen moesten de toegankelijkheid van de parken sterk verbeteren en één grote groene ruimte creëren in het hart van het district. De oude begraafplaats in de Van Heybeeckstraat werd geïntegreerd in het project.

Tijdens de huidige legislatuur werd dit masterplan concreet uitgevoerd door de bevoegde schepen Gilbert Verstraelen (sp.a). Een nieuwe ingang voor Runcvoort ter hoogte van de Rode Loop was in 2014 al een eerste aanzet. Na de plaatsing van verlichting, de vervanging van de oude banken, de aanplanting van nieuwe bomen en de afwerking van de heraanleg van de  paden in 2017, wordt gestart met de vernieuwing van twee omliggende straten: de Speelpleinstraat die een echte dreef wordt en het tweede deel van de Terlindenhofstraat. In 2018 zal dit resulteren in twee vernieuwde straten die integraal deel uitmaken van het project.

Het resultaat van de werken is een open structuur die het hartje van Merksem omtovert tot één groot park.