Oneerlijk

“Wat we lezen in de teksten van dit regeerakkoord komt eigenlijk neer op één groot kiezersbedrog”, vinden Bruno Tobback en Karin Temmerman. “Voor de verkiezingen van 25 mei was de boodschap van de rechtse partijen dat u te weinig verdiende, dat u en uw werkgever te veel belastingen betaalden op uw loon.”

“En wat is de eerste maatregel die deze rechtse regering neemt? Net het omgekeerde: door een indexsprong te maken, laat ze u minder verdienen. Die sprong maakt u trouwens levenslang armer, dat blijft niet beperkt tot 2015”, zegt Tobback. “Het leven wordt duurder, maar uw loon zal niet mee stijgen. En dat werkende mensen voortaan 250 euro via hun belastingbrief kunnen terugtrekken, is peanuts vergeleken met wat deze regering allemaal afneemt.” “Bovendien verliezen gezinnen in dit land twee keer”, vult Temmerman aan. “Want terwijl de federale regering knipt in uw loon, verhoogt de Vlaamse factuurregering nog eens de rekeningen ook. Denk maar aan kinderopvang, school, universiteit, elektriciteit of water. Daarom stel ik oprecht de vraag: is er al één gezin beter geworden door hen geld af te nemen én de facturen te verhogen?” Onrechtvaardig

“Deze regering is niet alleen oneerlijk, maar is in veel van haar maatregelen ook bijzonder onrechtvaardig”, gaat Tobback voort. “De taxshift waarover zoveel is gepraat, is er één van de aandeelhouders en grote vermogens naar de gezinnen. Het zijn de gezinnen die de rekening betalen om de winsten van de multinationals te verhogen. Het is meteen duidelijk waar het hart van deze regering ligt.” Fractieleider Karin Temmerman: “En wat me nog meer choqueert in dit verhaal is het triomfalisme dat daarmee gepaard gaat. Dat komt bijzonder hard aan. Deze regering behandelt grote vermogens met fluwelen handschoenen en is daarentegen bijzonder hard voor de mensen die weinig verweer hebben, voor de mensen die geen andere keuze hebben dan elke dag vroeg op te staan om te gaan werken.” Er is wel degelijk een alternatief

sp.a benadrukt dat er wel degelijk een alternatief is, dat er wel degelijk andere keuze mogelijk zijn. Keuzes die wél eerlijk en rechtvaardig zijn. Tobback: “In de eerste plaats door een échte taxshift in te voeren. sp.a wil de sterkste schouders (grote vermogens, aandeelhouders en multinationals) een faire bijdrage laten betalen op hun winst en zo de loonlasten gericht verlagen om jobs te creëren. En ten tweede door een ernstige politiek van fraudebestrijding te voeren, zoals onder John Crombez. Deze regering schroeft de strijd tegen fraude terug. Iedereen weet dat eerlijk het langst duurt. De belastingen die een fraudeur ontwijkt, worden uiteindelijk betaald door de eerlijke werknemers en ondernemers.” Karin Temmerman besluit: “Op die manier zouden een indexsprong, een BTW-verhoging en meer accijnzen niet nodig zijn. Op die manier zouden gezinnen en werknemers deze oneerlijke en onrechtvaardige rekening niet gepresenteerd krijgen. Er is wel degelijk een alternatief om de lasten op arbeid te verlagen en de pensioenen en de gezondheidszorg betaalbaar te houden zonder gezinnen te doen bloeden.”