Kamerlid Karin Temmerman diende gisteren een wetsvoorstel in om het schadeplafond op te trekken bij een nucleaire ramp in een kerncentrale in plaats de overheid garant te laten staan.

Dit wetsvoorstel wil de onbeperkte aansprakelijkheid van de uitbater bij een nucleair incident vastleggen. Zo zal Electrabel moeten voorzien in een wettelijk verplichte beschikbaarheid van 2,5 miljard euro per nucleaire centrale. Maar ook indien de schade hoger uitvalt dat 2,5 miljard euro, moeten Electrabel en het moederbedrijf Engie aansprakelijk blijven. “Het kan niet de bedoeling, zijn zoals minister Marghem aankondigt, dat de overheid met centen van de gezinnen borg gaat staan bij een nucleair incident.”

De wet stelt vandaag dat, indien de uitbater van een kerncentrale vaststelt dat de markt geen verzekering wil bieden voor bepaalde risico’s, ze de overheid kan vragen om een waarborg te verlenen. Toch koos onder meer Duitsland ervoor om de aansprakelijkheid van de uitbater niet te beperken. Karin Temmerman wil dat België het Duits voorbeeld volgt.

“Er wordt veel te weinig rekening gehouden met de echte kost van kerncentrales. Ofwel brengt men de ware kost voor de verwerking van afval en eventuele nucleaire incidenten in rekening ofwel kan men maar beter de boel sluiten”, zegt Karin Temmerman. Minister Marghem bewijst voor de zoveelste keer dat ze enkel oor heeft naar het lobbypraatje van een nucleaire monopolist.