Vandaag is het de internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis. Een afschuwelijke praktijk die veel meer slachtoffers heeft ook in België dan je zou willen geloven. 

miljoenen meisjes wereldwijd en ook duizenden in België lopen het risico om besneden te worden. Terwijl het overduidelijk is dat dit een nodeloze pijnlijke traumatische ingreep is met enorme gevolgen voor de gezondheid van het slachtoffer. 

Het is een gebruik dat religieuze grenzen overstijgt, met zowel christelijke, islamitische als animistische volkeren die de praktijk uitvoeren. Dat het vaak vrouwen zijn die de effectieve verminking doen, toont hoe diep geworteld het probleem zit. Maar het zijn ook dappere Afrikaanse en Midden-oosterse vrouwen die hier verzet tegen bieden. Sommige door hun eigen (klein)dochters te beschermen, anderen overtuigen hun familie en vrienden en nog andere zijn activisten die de hele samenleving en ook in andere landen de mentaliteit willen veranderen. 

Het is daarom dat ik in de bijeenkomst vandaag in het parlement over hoe wij ons als parlementairen kunnen inzetten voor de preventie van vrouwelijke genitale verminking mijn volle steun heb toegezegd aan de dappere vrouwen die hun leven toewijden aan deze tragedie.  Steun zoals de regering haar stem te laten horen op internationale fora en dit thema ook expliciet deel te laten vormen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Op dit soort punten kan je niet pragmatisch zijn, dit moet stoppen.