Met ruim honderd waren we om in zaal Germinal, een terugkeer naar de vertrouwde thuisbasis zei Bruno Tobback, na een welkomstwoord en warme wensen voor het nieuwe jaar vanwege onze voorzitter Urbi Lavigne, te klinken op het nieuwe jaar.

De parlementsleden Karin Jiroflée en Bruno Tobback vertelden ons dat de inzet van de lokale verkiezingen in oktober en die van de Vlaamse en federale in 2019 eigenlijk niet zo verschillend is. In alle gevallen gaat het over ‘gaan we voor het algemeen belang of voor eigenbelang’. En telkens is er een partij die een externe vijand en vals schrikbeeld inroept om de aandacht af te leiden van het beleid waarbij de regering in de zakken zit van de gewone mensen. En waarbij niks wat sociaal is, zou betaalbaar zijn. Karin gaf het voorbeeld van ons voorstel om doktersbezoeken voor kinderen tot 18 jaar gratis te maken. 8 miljoen kost dat, terwijl de regering wel al 4 miljard heeft bespaard in de ziekteverzekering en antibiotica, huisartsbezoeken en neussprays duurder heeft gemaakt. Bruno vond het spijtig dat Gwendolyn Rutten niet in de buurt was. Want dan hadden ze de cijfers eens kunnen vergelijken: het belastingplan dat zij onlangs voorstelde – en dat uitsluitend de 10% rijksten ten goede komt – kost meer dan wat we tot 2060 extra aan pensioenen zullen moeten uitgeven maar die volgens haar – en de regering - … onbetaalbaar worden….

Onze schepen Geert Schellens zei dat hij het verschil tussen publieke en private dienstverlening had ervaren toen hij op de Dag van de Zorg heeft meegedraaid in een publiek en een privaat rustoord. De verschillen qua omkadering en dus ook tijd en hulp voor de bewoners zijn gigantisch.

Waar OCMW-raadslid Dries Vandenbroeck op inpikte dat in toepassing van het nieuwe OCMW-decreet Aarschot nog niet de keuze heeft willen maken of de residentiële dienstverlening (lees de publieke rustoorden zoals St. Rochus) nog een publiek statuut zal hebben. Wat meteen aantoont dat socialisten noodzakelijk zijn in het volgende bestuur, wanneer die knoop zal worden doorgehakt.

Waarbij de voorzitter van de Jongsocialisten, Hanne Goossens, er ons attent op maakte dat de gestage toename van de kinderkansarmoede in Aarschot sinds 2006, is stopgezet en omgekeerd sinds socialisten terug deel uitmaken van de coalitie met een schepen van Welzijn.

Nicole Van Emelen, tot voor kort voorzitter van de Aarschotse sociale huisvestingsmaatschappij en sinds december ondervoorzitter van CNUZ, de fusie tussen de huisvestingsmaatschappijen van Tienen, Landen en Aarschot, wees ons op de voordelen die deze schaalvergroting met zich meebrengt. En dat zonder ten koste te gaan van de lokale dienstverlening en aanspreekbaarheid, omdat er in iedere stad een lokale antenne zal blijven. Zij verwees onder meer naar de toewijzing, eind 2017, van 20 gespecialiseerde assistentiewoningen voor minder zelfredzame 65+ers. Daarnaast zullen er nieuwe wooneenheden komen aan de Ter Heidelaan en de Nieuwstraat/Hoogstraat, waarbij in het bijzonder wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar woningen voor singles.