Door het huidige kluwen van energie-intercommunales te vervangen door één Vlaams nutsbedrijf, waarin de huidige energiecommunales zouden opgaan, kunnen er een duizendtal betaalde mandaten verdwijnen. Dat hebben Daniël Termont en Joris Vandenbroucke uitgerekend.

Momenteel is er nog een serieuze wildgroei aan intercommunales die actief zijn in de energiesector. Dat kan echter een stuk efficiënter. Freya Van den Bossche zette als minister al een fusie in gang, maar plan ging niet door omdat onder meer de stad Antwerpen afhaakte. 

“Het kan met minder mandaten, minder structuren en meer transparantie”, legt Joris Vandenbroucke uit. Hij heeft in het Vlaams Parlement al een voorstel van decreet ingediend om de raden van bestuur van intercommunales in te krimpen tot maximaal tien personen en wil zijn voorstel nu uitbreiden naar alle overheidsgerelateerde organisaties in de energiesector.

“Door die samensmelting en de kleinere raden van bestuur, kunnen 1.059 mandaten verdwijnen. Het primitieve bestuursmodel waarbij democratische controle gereduceerd werd tot een getal, namelijk het aantal bestuurders, is achterhaald”, legt  Vandenbroucke uit. “Meer zelfs, het heeft de democratische controle ondergraven door de creatie van almaar meer bestuursstructuren en een veelvoud aan postjes.”'

Eerder, in de vorige Vlaamse regering, was minister van Energie Freya Van den Bossche er al in geslaagd 800 mandaten in intercommunales te schrappen.