Het Leuvense model: inhoud + mensen + verhaal


Leuven is de enige centrumstad waar we, ondanks verlies, de burgemeester blijven leveren. Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani sprak op de Afspraak over het Leuvense model. “Verbinden boven verdelen”. Dat gaat over zoveel meer dan samenleven in een diverse stad als Leuven. Mo ging voor een krachtig positief verhaal, waar hij zelf geëngageerd deel van uitmaakte. Tegelijk voelden wij als deel van zijn team ook aan dat dit hét recept is voor vernieuwing van de partij, ook elders in Vlaanderen. Hoe kunnen we dit momentum van Mo het best verklaren? Wat is nu dat Leuvense model? 


Vernieuwing is geen concept, geen marketingtruc in een leuke vorm, maar vertrekt vanuit inhoud. In de vorige bestuursperiode hebben Mo en zijn team de stad ver vooruit gedacht. De voorbije jaren werden goed voorbereide langetermijnprojecten opgestart, zoals Leuven2030 om de stad klimaatneutraal te maken, Leuven Mindgate dat Leuven voorbereidt op de economie van de toekomst en Samen Onderwijs Maken dat het onderwijs als motor van sociale mobiliteit ondersteunt. Die plannen dienden niet alleen het bestuur, maar gaven ook consistentie (en élan!) aan de vernieuwing die zich in deze campagne heeft voltrokken. Uiteindelijk gaat het er om om het vertrouwen van de kiezer te winnen vanaf het ogenblik dat de vorige verkiezingen zijn geëindigd. Welnu, vertrouwen is ‘hoop met een plan’. Je kunt vertrouwen op de belofte om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden van Europa te maken, precies omdat er ook plannen waren die de waan van de dag overleefden. 

Consistentie en vernieuwing is niet alleen een mentaliteit, maar ook een kwestie van methode. De bovenvermelde plannen zijn geen eigendom van de stad, maar worden via participatieve netwerken uitgewerkt. In Leuven werd participatie onder schepen Ridouani een bestuursstijl én een echte stap voorwaarts in vergelijking met zijn voorganger. Met de nieuwe kandidaat-burgemeester kwam ook een nieuw accent. “Change is coming”, zei Mo in Knack een week voor de verkiezingen. De #meemetMo campagne straalde dat leiderschap én die betrokkenheid uit. Dat was geloofwaardig, want de betrokkenheid was er al. Zo ontstond het Leuvense circulatieplan in de schoot van het collectief Straten vol Leuven. Het Leuvense bestuur pikte dat signaal op en ging ermee aan de slag. Betrokkenheid creëert vertrouwen maar schept ook verwachtingen. Verwachting van consistentie. Burgers verlangen dat je consequent doorgaat op de richting die je aangeeft. De aanleg van een nieuwe parking werd zo één van de lokale thema’s net omdat die afweek van de richting die Leuven was ingeslagen. Ook verwachting van vernieuwing. Bijsturen moet kunnen. De bewuste parking wordt nu hopelijk verlaten in het nieuwe bestuursakkoord. Het is deze politieke mentaliteit die de Leuvenaars heeft overtuigd en zal blijven overtuigen. Niet alleen om voor ons te stemmen, maar ook om deel te nemen aan de toekomst van de stad. Participatie met de buurten is nu de volgende stap.


Tot slot was er ook een communicatieplan dat leiderschap en rust uitstraalde tegenover een oppositie die op alle slakken zout probeerde te leggen. Tegenover de N-VA belofte “veilig, thuis in een welvarend Vlaanderen” stond het sp.a engagement voor “meer zorg en natuur in een welvarend Leuven”. Dat kan in Leuven, want de Leuvense sp.a is een partij van sociaal-economische competentie zowel op vlak van zorg als van welvaart. In Leuven sturen de socialisten de economische toekomst van de stad niet door aan te schurken bij ondernemers en vastgoedmakelaars maar door de universiteit, het bedrijfsleven en het middenveld bijeen te brengen in een gezamenlijk toekomstproject. Geen gepamper, geen vleierij, wel innovatie en sturing. Dat dwingt niet alleen respect af, het trekt ook de betere soort ondernemers aan en houdt de charlatans op afstand. Bovendien lijkt Leuven voorbij het onveiligheidsgevoel. Mo legt in zijn boek ’Verbinden boven verdelen’ uit dat het Leuvense model van diversiteit gebaseerd is op drie pijlers, waarvan de eerste veiligheid is. Het is één van de belangrijkste successen van Louis waar Mo op voortbouwt. Omdat veiligheid in Leuven goed geregeld is, is er ruimte om te werken aan samenleven. Dat maakt dat socialisten in Leuven voluit voor verbinding, zorg, natuur en levenskwaliteit kunnen gaan.


Een positief verhaal is niet alleen een belofte voor de toekomst, maar vindt zijn sleutel ook in het verleden. De socialisten in Leuven weten waarvoor ze staan, dit Leuven weet waarvoor het wil gaan. Altijd vertrekkend van inhoud, consequent in betrokkenheid en leiderschap, competent in het bestuur en rustig in de communicatie. Als sp.a die les trekt uit het Leuvense model, is er zowaar nog héél veel mogelijk in 2019. 


Bert Cornillie is pas verkozen voor sp.a in de Leuvense gemeenteraad

Jan Cornillie is kandidaat voor de verkiezingen van 2019