Het Lichtfestival was ook dit jaar een overdonderend succes. Hoewel er meer volk kwam dan verwacht, waren er op geen enkel moment grote problemen. Over de vijf dagen verspreid kwamen er 835.000 bezoekers naar Gent. Mensen namen de adviezen ter harte en kwamen met de fiets of het openbaar vervoer: De Lijn vervoerde 90.000 mensen op de as Sint-Pietersstation Korenmarkt. 

De meest gefotografeerde kunstwerken waren "Museum of the moon" (de maan), "To the Rescue" (de brandweer) en Forgotten (De Draak). 

Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de maatregelen die genomen zijn om het Lichtfestival vlotter te laten verlopen zijn vruchten hebben afgeworpen. Het latere aanvangsuur zorgde ervoor dat de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd bleef. Het langere parcours maakte dat het publiek beter gespreid was en ook de extra dag zorgde voor meer spreiding. De goede communicatie en directe terugkoppeling met de bewoners leidde ertoe dat er weinig klachten waren. 

Annelies Storms blijkt dan ook tevreden terug!

Het Lichtfestival was opnieuw een overweldigend succes. We kregen ontzettend veel enthousiaste reacties van bezoekers. De mensen genoten van de lichtkunstwerken en van de stad. Geen enkel ander evenement geeft zo'n weerklank aan de Stad Gent als het Lichtfestival en het toont onze stad ook op zijn mooist. Een evenement organiseren waar 835.000 mensen naar toekomen, zonder dat er ergens grote problemen waren, dat kan alleen maar door de fantastische samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, politie, brandweer, vrijwilligers en kunstenaars. Ik dank dan ook graag dit topteam!


Lee hier het volledige persbericht.