"Ik ben blij dat minister van Onderwijs Hilde Crevits aankondigt haar begrotingskeuze met betrekking tot de verlaging van de studietoelagen recht te zetten," zegt Caroline Gennez in een opiniestuk op Knack. "Maar als de minister naar eigen zeggen nooit de intentie had om de studietoelagen te verminderen, waarom voorziet men in de begroting voor 2015 dan 11,7 miljoen euro minder dan in 2014?"

Dat een rechts-conservatieve regering in naam van 'de kracht van verandering' andere keuzes maakt dan haar voorganger is haar goed recht. Dat ze daarbij scholen, studenten, scholieren en hun ouders probeert voor te liegen is dodelijk voor haar geloofwaardigheid en het vertrouwen van de burger in de politiek.

Groot was de verbazing bij de voorstelling van de begroting onderwijs 2015. De minister voorziet 11,7 miljoen euro minder middelen voor de studietoelagen in het leerplicht- én het hoger onderwijs. Het voorziene budget daalt van 152,7 miljoen euro in 2014 naar 140 miljoen euro in 2015. Zo'n drastische daling kan eigenlijk maar 2 dingen betekenen: ofwel een verlaging van de inkomensgrenzen waardoor de doelgroep voor rechthebbenden op een studiebeurs kleiner wordt ofwel een verlaging van het toegekende bedrag per studietoelage. Een compleet fout signaal.

Dit komt bovenop de andere keuzes die deze regering maakt: de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs worden met meer dan 40 procent verhoogd en de maximumfactuur voor kleuters en lagere schoolkinderen stijgt. Daarbovenop wordt de koopkracht van alle gezinnen beperkt door onder andere een indexsprong. Ook beweert de minister meer te willen inzetten op een automatische toekenning van alle studiebeurzen! Hierdoor zouden net meer rechthebbenden hun studiebeurs uitgekeerd krijgen. Dit lukt uiteraard niet als je 11,7 miljoen euro minder middelen voorziet.

In de Commissie Onderwijs werd al om tekst en uitleg gevraagd over de verlaging van het bedrag voor studietoelagen. Bij de begroting motiveerde de minister de verlaging al door te stellen dat 'de uitgaven voor studietoelagen aan het eind van 2015 met de grootste zorg moeten opgevolgd worden'. Bepaald onrustwekkend!

Nu stelt ook het Rekenhof de vraag hoe de minister de daling van de verplichte uitgaven voor studietoelagen denkt op te vangen. Oeps, even Apeldoorn bellen, mevrouw Crevits? Blijkbaar heeft men geen idee. In allerijl kondigt de minister een verhoging van het budget van studietoelagen met 10 miljoen euro aan. Dit betekent voor 2015 nog steeds een besparing van 1,7 miljoen euro ten opzichte van 2014. De minister beweert niet te willen raken aan de inkomensgrenzen noch aan de bedragen van de studiebeurzen. Maar de vraag blijft hoe dit te rijmen is met een (initiële) drastische verlaging van de beschikbare middelen voor 2015? Nu al een amendement moeten indienen op een begroting die nog niet gestemd is, getuigt allerminst van goed bestuur. Of had men de verdoken intentie om toch te besparen? Het is nauwelijks te geloven dat men een begrotingstruc zou toepassen op de kap van de meest kwetsbare studenten.

Nochtans kan een objectieve lezer van de onderwijsbegroting niet anders dan een systematiek van misleiding vermoeden. Zo kondigde men eerder met veel bombarie aan jaarlijks 50 miljoen euro extra te investeren in scholenbouw. Alleen is in de begroting 2015 geen 50 miljoen extra ingeschreven voor reguliere scholenbouw en capaciteitsuitbreiding maar wel...30 miljoen minder ten opzichte van 2014!

Wordt hier dezelfde begrotingstruc toegepast? Probeert men de oppositie, het Rekenhof, alle onderwijspartners, ouders en studenten te misleiden? Dit zou ronduit wraakroepend zijn. Of is het nog erger en gaat het hier om iets anders: cynisme, manifeste onkunde...? De woorden van de regering Bourgeois stroken compleet niet met haar begrotingsdaden. Dat een rechts-conservatieve regering in naam van 'de kracht van verandering' andere keuzes maakt dan haar voorganger is haar goed recht. Dat ze daarbij scholen, studenten, scholieren en hun ouders probeert voor te liegen is dodelijk voor haar geloofwaardigheid en het vertrouwen van de burger in de politiek. Beleid voeren is vooruitzien. Van deze constante stop en go-politiek van versluierde beloftes zijn finaal alle burgers het slachtoffer. Beschouw het als een oproep tot een eerlijk en inhoudelijk gefundeerd debat.