“Binnenkort wordt het oude schoolgebouw naast het oude gemeentehuis in de Torenstraat afgebroken en komt er een nieuwe verkaveling voor 4 woningen. Dit is één van onze vele projecten die jongeren en senioren de kans willen bieden om in onze gemeente te blijven wonen.”; aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Natasja Ons (sp.a).

Het ontmoetingsleven in Attenrode-Wever krijgt een boost

Het oude gemeentehuis heeft de gemeente overgedragen aan het OCMW, dat het gebouw volledig energiezuinig gaat renoveren tot een buurthuis op het gelijkvloers en een sociaal verhuurappartement op het eerste verdiep.


OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): “In het buurthuis krijgen de vriendenkring en de biljartclub, die nu gehuisvest zijn in de oude school, een nieuw lokaal. Dit project kadert bovendien in ons beleid van dorpskernvernieuwing en -versterking in alle deelgemeenten. Door het oude gemeentehuis van Attenrode-Wever, dat al jaren leeg staat, een nieuwe bestemming te geven, zorgen we er bovendien voor dat ook in Attenrode-Wever de verenigingen terechtkunnen in een lokaal in de eigen deelgemeente. Deze investering in een oud leegstaand gebouw gebeurt met een duidelijke lange termijnvisie en zorgt bovendien voor nieuwe inkomsten door de verhuur van het gebouw.”

Verder werd het dorpsplein heraangelegd en de parochiezaal werd aan de buitenzijde gekalkt. Er moeten enkel nog groenaanplanting en zitbanken komen. Ook de nieuwe speeltuin werd onlangs geopend. De omgeving van de kerk werd vernieuwd. Er zijn nieuwe wandelpaden en trappen naar het kerkhof aangelegd en er werd een haag geplant.