Schepen van Wonen Sven Taeldeman, OCMW-voorzitter Rudy Coddens en provinciaal deputé voor Huisvesting Eddy Couckuyt hebben gisteren het Pandschap officieel voorgesteld bij de renovatie van haar eerste pand.

Taskforce wonen

Sven Taeldeman: “Deze nieuwe Gentse coöperatie is één van onze partners op het terrein waar Stad Gent mee samenwerkt binnen de Taskforce wonen. Met een unieke formule van renoveren en (sociaal) verhuren creëert zij meer huuraanbod voor sociale doelgroepen en draagt ze mee een oplossing aan voor de wooncrisis in Gent. Bedoeling is dat het na renovatie via het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) van OCMW Gent verhuurd wordt aan sociale doelgroepen. Op deze manier zorgt Het Pandschap mogelijk voor een goede oplossing tegen leegstand.

Rudy Coddens Gentse OCMW-voorzitter juicht op zijn beurt dan weer alle nieuwe initiatieven toe die extra kwalitatief en betaalbaar woonaanbod creëren voor kansengroepen in het onderste segment van de huurmarkt. “Het SVK van OCMW Gent heeft bovendien ook lange wachtlijsten, waardoor wij steeds op zoek zijn naar bijkomende kwalitatieve woningen”. 

Unieke formule

Renoveren en (sociaal) verhuren, dat is kortweg de essentie van het Pandschap, verklaart oprichter-coöperant Bert Van den Broele. “Wij staan in voor de renovatie, inclusief financiering, het beheer, het onderhoud én de verhuur van uw pand. Bovendien geniet u als eigenaar meer dan €10.000 fiscale voordelen en wij nemen ook alle rompslomp op ons, zoals brandverzekering, grondlasten, …. Een unieke formule die tal van voordelen heeft: een eigenaar hoeft zich geen zorgen te maken (hij betaalt bvb. geen boetes op leegstand of ongeschiktheid en krijgt na afloop een kwaliteitsvol gerenoveerd pand) en wij creëren meer kwalitatief en betaalbaar huuraanbod in Gent”.

Hoe werkt het precies

“Een particulier of organisatie geeft een pand in beheer aan Het Pandschap. Het Pandschap renoveert het pand zonder dat de eigenaar hoeft te investeren en de coöperatie verhuurt het aan sociale doelgroepen. Zolang wij het pand in beheer hebben, treden wij bovendien op als goede huisvader en zorgen wij ervoor dat het pand onderhouden blijft. Na afloop van de overeenkomst krijgt de eigenaar zijn/haar woning gerenoveerd terug. Het is een overeenkomst op lange termijn; dat geeft ons de mogelijkheid het pand te beheren en financiering te bekomen”.

 Domus Mundi

Het Pandschap is opgericht vanuit Domus Mundi, een onafhankelijke vzw die uitgebreide ervaring heeft met projecten die de woonkwaliteit en leefbaarheid verbeteren. Het project loopt in samenwerking en met de financiële ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen. Provinciaal deputé voor Huisvesting Eddy Couckuyt verklaart: “Wij steunen dit onder de noemer Rewind, een project dat het woningaanbod voor doelgroepen wil verhogen en dat eigenaars van woningen ondersteuning biedt bij het verhuren van hun woning. Op die manier bieden wij kansen aan het middenveld dat vernieuwende projecten op poten zet“.

 Oproep

Bert Van den Broele lanceert ten slotte nog een warme oproep om de stap naar Het Pandschap te zetten: “Hebt u een leegstaand, te renoveren of onderbenut pand, laat het ons weten. Wij hebben mogelijk een goede oplossing voor u. We mikken op particulieren en organisaties die patrimonium hebben maar geen kapitaal om het te renoveren”

Meer info

https://takkcommunicatie.be/portfolio_page/pandschap/

Sven Taeldeman en Rudy Coddens steken de handen uit de mouwen.

Start van de renovatiewerken aan een pand in de Schaliestraat 75, in de wijk Rabot-Blaisantvest