Gert Wouters: “Dit dossier typeert voor mij het huidige bestuur. De mond vol hebben van visie, maar in de praktijk blijft er niets van over. Buul werd 15 jaar geleden aangekocht voor 277.648 euro voor de uitbouw van een gemeentelijk sportcomplex. En natuurlijk kost dat geld, maar met een beetje visie, moet een gemeente er toch in slagen om over 15 jaar de financiering rond te krijgen? In Olen lukt dit dus niet en weg was het sportcomplex.

Ook in andere dossiers, krijgt de gemeenteraad telkens te horen dat er geen geld voor is, maar als de rekening aan bod komt, dan worden de superlatieven bovengehaald. Is dit goed bestuur?”