In oktober 2015 stelde Vlaams parlementslid Els Robeyns (s.p.a.) enkele scherpe vragen over het verhakselen van eendagskuikens. Vandaag brengt zij deze problematiek nogmaals onder de aandacht in de commissie voor Dierenwelzijn

Els Robeyns: “De minister zei toen geen weet te hebben van het toepassen van de techniek van het verhakselen bij ons. Uit informele rondvraag blijkt dat ook bij ons wel degelijk mannelijke kuikentjes verhakseld worden. Daarnaast worden ze massaal vergast. Officiële cijfers over aantallen en gebruikte technieken zijn er vandaag blijkbaar niet.” In andere Europese landen zijn er al diverse alternatieven en ook in Vlaanderen is er door de KUL een alternatieve techniek ontwikkeld om het geslacht van het kuiken in de eieren te bepalen. Deze techniek heeft als voordeel t.o.v. andere technieken dat het geheel contactloos verloopt. Els Robeyns: “Een verbod invoeren is vandaag wellicht nog te vroeg maar we kunnen als overheid zaken wel stimuleren. Zo zou het onderzoek terug op gang gebracht kunnen worden en zouden we de sector rond de tafel kunnen brengen om samen te zoeken naar haalbare alternatieven. Ik wil dan ook vragen aan de Vlaamse Regering om de problematiek van de eendagskuikens in kaart te brengen en om het wetenschappelijk onderzoek naar alternatieven voor het doden van eendagshaantjes te stimuleren en te ondersteunen. Daarnaast is overleg met de sector ook nodig om de alternatieven te bekijken en een draagvlak te creëren. Op lange termijn kan een verbod op het doden van eendagskuikens worden overwogen.”