Rondom volgt sedert altijd het leven in uw gemeente of stad.  Op 14 oktober 2018 bepalen de gemeenteraadsverkiezingen dat leven in de komende jaren.  We helpen u om goed geïnformeerd in het stemhokje te komen en vragen een jaar lang belangrijke lokale spelers naar hun inzichten.


Wat vindt u de belangrijkste verwezenlijkingen van het huidige bestuur?

"De heraanleg van de Basiliekstraat en Beestenmarkt.  Dit geeft een impuls aan de heropleving van ons winkelcentrum dat de komende jaren zeker weer tot bloei komt.  De strijd tegen de wateroverlast in het stadscentrum en Lembeek.  Die strijd is nog niet helemaal gestreden, maar er zijn enorme stappen voorwaarts genomen.  En de durf die we toonden om circulatieplannen in te voeren en werken uit te voeren die al jaren eerder hadden moeten gebeuren."


Wat moeten de prioriteiten zijn van de volgende ploeg?

"Verder inzetten op de opwaardering van onze handelskern, doorgaan met praten met de eigenaars over de huurprijzen van de panden.  Er moet verder gewerkt worden aan de bereikbaarheid van Halle met allerlei acties.  Het mobiliteitsprobleem moet verder aangepakt worden en we moeten meer inzetten op inspraak.  We hebben daar deze legislatuur eerste stappen in gezet en dat kan in de toekomst nog veel meer."


Wat vindt u zo mooi aan uw gemeente?

"Halle is een fantastische stad met fantastische, sociale mensen.  Wanneer ik door de straten koop word ik steeds wel door iemand begroet of we slaan een babbeltje.  Er is steeds wel iets te doen.  Er is geen weekend dat ik me verveel.  Het fijne is dat het zo een kleine stad is waar veel mensen elkaar nog kennen.  Dat moeten we goed blijven bewaken.  carnaval, de festivals en andere grote en minder grote volkse gebeurtenissen dragen daar zeker hun steentje toe bij."