"Om het gat te dichten dat hij creëerde wil hij nu dat de regering een "buffer" aanlegt van 1 miljard euro. Met andere woorden hij schuift zijn onkunde, via een extra besparing van 1 miljard euro, opnieuw af op de gezinnen, de alleenstaanden en de KMO’s. Zij betalen opnieuw de rekening. Het zijn zij die de besparingen zullen voelen. Onverantwoord en oneerlijk. Het wordt tijd dat de premier zijn minister van financiën onder curatele plaatst.”