De Vlaamse overheid betaalt reeds een tijdje de vergoedingen voor woon-werkverkeer voor het hogeschoolpersoneel terug, terwijl universiteiten daar geen middelen voor krijgen. De Vlaamse universiteiten hoesten de naar schatting 5 miljoen euro zelf op. In een recent arrest noemde de Raad van State dit discriminerend. De Vlaamse regering moet die ongelijkheid dus dit jaar nog wegwerken. De vraag is dus wat de regering als oplossing heeft uitgewerkt. En wat blijkt: de hogescholen verliezen de tegemoetkoming inzake woonwerk-verkeer en de uniefs krijgen … niets. Ter compensatie krijgen de hogescholen extra geld onder de vorm van een verhoogde wegingsfactor voor beursstudenten. Caroline Gennez: “De overheid stelt dus voor deze discriminatie weg te werken door het schrappen van de toelage aan de hogescholen. Dit stelt nu alle hoger onderwijsinstellingen voor een pijnlijke keuze: ofwel besluiten zij geen woon-werk vergoeding meer te betalen aan hun werknmers, ofwel worden zij gedwongen tot bijkomende personeelsbesparingen." "Beetje bij beetje wordt duidelijk dat minister Crevits de hete aardappel doorschuift naar de onderwijsactoren onder het mom van meer vrijheid en minder regels. En in één ruk wordt door deze besparing het beleid van de Vlaamse regering inzake woon-werkverkeer bijgesteld. Volgt binnenkort ook het leerplichtonderwijs?“