Met Kom op voor je Wijk wil Leuven haar inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan met hun straat of wijk en meer ontmoeting mogelijk maken. Op 28 maart werd alweer een nieuw Kom op voor je Wijk-project ingehuldigd, dit keer op het Heuvelhofpleintje in Kessel-Lo. Buurtbewoners en stad Leuven gaven het pleintje een prachtige make-over. 

Dankzij subsidies van Kom op voor je wijk konden de omwonende Leuvenaars in een nauwe samenwerking met stad Leuven voor het Heuvelhofpleintje een totale make-over uitwerken in de zomer van 2017. Er was regelmatig overleg met de buurtbewoners, met het lokaal dienstencentrum en met het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke en op basis van hun kleurrijke mix aan ideeën en plannen, toverden de stadsdiensten het pleintje om tot een gezellige ontmoetingsplek.

“Dit nieuwste Kom op voor je wijk-project is een heel mooi voorbeeld van hoe stad en Leuvenaars samen de buurten kunnen verfraaien”, vertelt schepen Bieke Verlinden. “Vroeger stonden de zitbanken op het pleintje ver uit elkaar, was er geen beschutting en weinig groen. Het had een wat troosteloos uitzicht en werd dan ook niet optimaal gebruikt. De nood aan een gezelligere aanpak kwam naar boven tijdens een bevraging die de stad Leuven deed in 2015, maar bleek ook tijdens verschillende buurtactiviteiten.” En dus dienden de bewoners van Heuvelhof een aanvraag Kom op voor je Wijk.

Dat er over de hele periode goed werd samengewerkt, bevestigt Ann Coolen van de dienst gebiedsgerichte werking van de stad: “Tijdens een heleboel buurtvergaderingen bespraken we samen met de buurtbewoners, de verantwoordelijke van Ter Vlierbeke en de vrijwilligers, en de afdeling groenbeheer van de stad wat we met het pleintje wilden doen.”

Dat het een boeiende samenwerking werd, bevestigt Ann Coolen van de dienst gebiedsgerichte werking van de stad Leuven: “Tijdens een heleboel buurtvergaderingen bespraken we samen met de buurtbewoners, de verantwoordelijke van Ter Vlierbeke en de vrijwilligers, en de afdeling groenbeheer van de stad wat we met het pleintje wilden doen.”

“Samen met de buurtbewoners  lieten we onze creativiteit de vrije loop en de landschapsarchitecte van de afdeling groenbeheer goot alles in een mooi ontwerp”, vertelt Veerle Heeren van Ter Vlierbeke. “Met een leuke picknicktafel, een overkapping, een petanquebaan,… veranderde het pleintje zienderogen in een fijne, uitnodigende ontmoetingsplek voor de hele buurt.”

De buurtbewoners zelf kijken er alvast naar uit om het pleintje veelvuldig te gebruiken. “Iedere woensdag komen we samen van twee tot vier voor koffie met een koekje”, vertelt buurtbewoonster Lutgarde Swartenbroekx. “Iedere keer zitten er een kwartier op voorhand al mensen klaar om mee te doen. De mensen hebben deugd van het contact, van het samenzijn met de buren. We zijn echt heel tevreden met wat we hier samen met de stad hebben gerealiseerd.”

Ook de nieuwe petanquebaan werd tijdens de inhuldiging officieel geopend: schepen Bieke Verlinden gooide samen met enkele buurtbewoners het eerste balletje op.