Beheerplan voor de restauratie van de voormalige rijkswachtkazerne in de Oostmeetstraat 36, Koekelare

Schepen van Erfgoed, Jessy Salenbien: ‘de voormalige rijkswachtkazerne is beschermd als monument. Om in aanmerking te komen voor betoelaging/subsidie moeten we hiervoor een beheerplan opmaken als we het monument willen restaureren.

Het gaat over een visie die we neerschrijven, een schriftelijke neerslag van het resultaat van het denken, zoeken, afwegen en beslissen ten behoeve van het behoud en beheer van de erfgoedwaarden.

Wat betreft het exterieur moeten we vooral rekening houden met de roodbakstenen gevels, rondbogige nissen, het gebruik van blauwe hardsteen, alsook de imposante schilddaken die worden benadrukt door de aflijnende kroonlijst.

Het portaal ontleent zijn belang aan de imposante blauwhardstenen trap en aan de blauwhardstenen steekboognis met grote geprofileerde consoles.

Het interieur is typerend voor de eenvoudige plattegrond met een kruisvormige gang. In het beheerplan wordt ook de sierlijk houten trap met leuningen en balustrades weergegeven, die leidt naar de verdieping, die wordt gemarkeerd door een zuil met sierlijk kapiteel.

In het beheerplan gaat het vooral om het in stand houden van het monument en herstel van de erfgoedwaarden in de oorspronkelijke staat:

het uitvoeren van alle noodzakelijke verbeterings-, herstellings- en bestendigingswerken om de toekomst van het gebouw te kunnen garanderen. Dit gaat onder meer over het aanpakken van daken, goten, schrijnwerk en het herstellen/opfrissen van het interieur.

Daarnaast hebben we het ook over de integratie van functies en (her) bestemming. Zoals ruim 30 jaar het geval is, zal het gebouw worden gebruikt voor meerdere doeleinden. Enerzijds wordt een gebruik door de brandweer op de gelijkvloerse verdieping voorzien en anderzijds wordt de verdieping in gebruik genomen als ruimte voor dagbestedingsondersteuning voor mensen met een beperking, cfr. samenwerking met Tordale, STIP. Momenteel komt dit team een dag in de week naar Koekelare maar zijn ze vragende partij om iets op permanente basis te huren zodat ze 5 dagen per week opvang kunnen bieden in Koekelare. Ze hebben daarvoor intern een budget voorzien. Op deze manier geven wij de inwoners de mogelijkheid om in hun eigen gemeente verder te ontwikkelen en vertrouwd te blijven met de omgeving. Inclusie, personen met een beperking als volwaardige burgers opnemen, is belangrijk in onze samenleving.

Hiermee wordt de historische dienstverleningsfunctie bevestigd en krijgt het gebouw ook een sociale functie.

Bij deze geplande restauratie houden we ook rekening met de aanpassingen naar hedendaagse normen.

Schepen van Erfgoed, Jessy Salenbien