Voorstelling resultaten onderzoek bij meer dan 5.000 kinderen uit Vlaams-Brabant.

Hoe denken en voelen kinderen over onderwerpen als naar school gaan, vrije tijd, pesten, zakgeld, nachtrust, computers, internet, tv, games, gsm, frisdranken, snoep, fruit, tabak en alcohol? Wat zijn hun gewoonten, maar vooral: zijn ze gelukkig?

De provincie Vlaams-Brabant en een aantal interlokale preventiediensten hebben, in samenwerking met de provincie Antwerpen en Universiteit Antwerpen, een enquête gehouden bij 5.091 leerlingen lager onderwijs uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit 69 Vlaams-Brabantse scholen over hun welbevinden op school.

Geluk is iets ongrijpbaars, iets wat onmogelijk te vatten in cijfers. En toch…

We weten dat negatieve ervaringen uit de kindertijd een halve eeuw later gevolgen kunnen hebben voor de fysieke en geestelijke gezondheid.

We weten dat kinderen die nu verstandig omgaan met hun ‘genotsmiddelen’, zoals chips en computerspelletjes, minder kans hebben om later een verslavingsprobleem te ontwikkelen. Maar er is ook veel dat we nog niet weten.

‘Daarom lieten we jongeren in onze provincie het geluksgevoel en wat daarmee samenhangt, onderzoeken’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gezondheid en gelijke kansen. ‘Want met de resultaten kunnen overheden aan de slag om een onderbouwd beleid voor gezondheid  en welzijn te voeren’.

Je kan onderaan het rapport met de resultaten inkijken.

Bekijk hier enkele beelden van het persmoment.