Dat is het onderwerp van een open gesprek vanavond tussen de verschillende politieke partijen van meerderheid en oppositie in Mechelen. “Boeiend debat”, zegt Sander Demeester, “Als sp.a Mechelen vinden we dat er meer werk moet worden gemaakt van inspraak van jongeren bij lokaal beleid. We zijn een groot voorstander van de uitbreiding van het stemrecht vanaf 16 jaar. Geef jongeren in onze stad een stem. En laat Mechelen daar een voortrekkersrol in nemen.”

Maar het voornaamst is dat jongeren ook zelf moet kunnen ervaren dat ze impact hebben op lokaal beleid. Dit kan best door hen actief te betrekken bij beslissingen en door oprecht te luisteren naar hun meningen en noden. Vanavond werd in de commissie beslist dat hierover verdere werkvormen worden uitgewerkt om zo tot een concreet aanbod te komen, dit in samenwerking met de jongeren zelf, de scholen en de jeugdraad. Alle partijen waren het er ook over eens dat het belangrijk is dat jongeren al op jonge leeftijd moeten kunnen kennismaken met politiek, lokale besluitvorming en verkiezingen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is dit een gezamenlijk streefdoel. En dat is een goede zaak.

“Als voorzitter van de jeugdraad heb ik steeds werk gemaakt om de Mechelse jeugd hun stem te laten horen”, aldus Demeester. “Het is niet omdat jongeren onder 18 jaar niet officieel mogen gaan stemmen dat ze geen goede en waardevolle ideeën hebben over hoe een samenleving vorm te geven.”

De rol van scholen is hierin ook cruciaal. Scholen bereiken alle jongeren, niet enkel diegene die al in politiek geïnteresseerd zijn of voor wie het aan de keukentafel werd meegegeven. Vanuit de scholen gaat er al heel wat aandacht uit naar dit onderwerp, maar ook vanuit politiek zelf willen we tonen dat het om meer gaat dan louter met mekaar kibbelen, een indruk die velen hebben. Het gaat ook om ideeën voor de samenleving vertalen naar de realiteit, hoe deze tot stand komen, hoe ze gerealiseerd te krijgen enz. en hier komt heel wat bij kijken. Dit kan jongeren, en wellicht ook nog voor heel wat ouderen, een unieke inzage in beleid en politiek.