Natuur is goed voor uw gezondheid.   Klopt, zeggen we allemaal gevoelsmatig, maar met wetenschappelijk bewijsmateriaal zal het maatschappelijk draagvlak voor investeringen in natuur en groen nog vergroten. Onder meer met dat doel voor ogen lanceren de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving. Op woensdag 28 maart wordt de leerstoel feestelijk gelanceerd met een inaugurale lezing.

De leerstoel onderzoekt
Er zijn heel wat aanwijzingen dat de natuurlijke leefomgeving van de mens positieve effecten heeft op diens mentale en fysieke gezondheid. Uitgebreid Nederlands onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat de totale ziektelast met 3,3 procent afneemt als de hoeveelheid groen met 10 procent toeneemt.

Prof. Roy Remmen (hoofd huisartsengeneeskunde UAntwerpen): “Die wetenschappelijke kennis wordt nu maar beperkt gebruikt in de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, …). Wat zijn hier de oorzaken van? Hoe komen we in overleg met de eerstelijnszorg tot oplossingen? Hoe zorgen we ervoor dat ‘groen op voorschrift’ van een hype naar een dagdagelijkse praktijk evolueert? Dit vormt de eerste onderzoekslijn van de nieuwe leerstoel.”

Remmen, die ook huisarts in Baarle-Hertog is, vult verder aan: “Ik merk in mijn praktijk dat veel ouderen vaak binnen zitten. Onderzoek wijst er op dat juist voor hen het contact met de natuur erg positief kan zijn. Hoe kunnen we dit veranderen? Welk ‘contact’ in de natuur levert voor hen, kinderen en volwassenen de meeste positieve gezondheidseffecten op? We zijn ook benieuwd naar verschillen in natuurbeleving tussen verschillende groepen in de samenleving. Sommige mensen trekken eerder naar het park om de hoek, anderen naar een natuurgebied een eind verderop. Dit is de tweede onderzoekslijn van de leerstoel. We hopen een schat aan nuttige informatie te verzamelen over de gewenste kenmerken van groen en natuur: afstand, locatie, structuur en biodiversiteit, de gebruiksfuncties, …”

De leerstoel inspireert
Tijdens de duur van de leerstoel richten de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen een uitgebreid overlegplatform op met vertegenwoordigers van overheden, onderzoeksinstellingen, eerstelijnsgezondheidszorg, zorginstellingen, groen- en natuurbeheerders, ruimtelijke planners, …
Op die manier wil de leerstoel bijdragen aan kennisdeling, kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk en de realisatie van duurzame geïntegreerde praktijkrealisaties.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Rik Röttger is erg tevreden met het onderzoek en deze leerstoel: “De provincie Antwerpen investeert in vele natuur- en milieuprojecten en maakt zo werk van een groene, gezonde leefomgeving. Met deze leerstoel investeren we nu ook in onderzoek naar het belang van een natuurlijke leefomgeving voor de zorgnoden van de inwoners van onze provincie.”