Vlamingen die ervoor kiezen om gefaseerd te investeren in energie-efficiënte maatregelen zullen voor bijvoorbeeld dakisolatie en glas niks meer krijgen, maar als je ervoor kiest om verschillende investeringen te combineren in een zogeheten “totaalrenovatie” dan kan je rekenen op een bonus tussen de 1250 euro en 4750 euro. Verbouwen is een zeer zware kost, minister Turtelboom laat mensen die enkel budget hebben om gefaseerd te investeren in de kou staan. Dat is onbegrijpelijk.

“De Vlaamse regering moet élke Vlaming stimuleren om te investeren in energie-efficiënte maatregelen zoals dakisolatie, muurisolatie of hoogrendementsglas, en niet alleen degenen die geld hebben voor een totaalaanpak. Zo niet gaan we net minder investeringen in isolatie krijgen.”

In economisch moeilijke tijden is verbouwen in Vlaanderen nog steeds een dure aangelegenheid. Voor heel wat Vlaamse gezinnen is het financieel onmogelijk om naast de aankoop van een woning tegelijk te investeren in een totaalaanpak op vlak van energie-efficiëntie.

“Wij pleiten voor een hogere premie wanneer men kiest voor een totaalaanpak, want dat is inderdaad zinvol, maar kleine investeringen moeten nog steeds kunnen genieten van een premie. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze Vlaamse Regering enkel de vermogende Vlamingen subsidieert”, besluit Rob Beenders.