Het is een beetje onder de radar gebleven. Dat is geen ramp, niemand ligt er wakker van, behalve de mensen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Onrechtstreeks dragen we er allemaal de gevolgen van, maar dat hebben we zelf niet door.

De twee gemeentelijke basisscholen (Kortemark en Zarren) horen tot een scholengemeenschap van een tiental scholen uit acht verschillende gemeenten. Goede leerkrachten zijn van levensbelang om uitstekend onderwijs te hebben. In dat opzicht hebben we volgens mij in onze gemeente niet te klagen: het basisonderwijs telt heel wat enthousiaste leerkrachten. Voor startende leerkrachten is het echter doorgaans niet eenvoudig om werkzekerheid te verwerven. Dit komt deels omdat men in het begin van de onderwijscarrière vaak tevreden moet zijn met vaak - in het beste geval - een aaneenschakeling van vervangende opdrachten. Het voordeel daarvan is dat men op die manier een hoop ervaring opdoet. 

De toekomstige werkzekerheid binnen een school hangt af van de anciënniteit die een beginnende leerkracht binnen scholengemeenschap G-8 opbouwt. Daar knelt het schoentje. In grote lijnen verwerft men, na ongeveer drie schooljaren zo goed als voltijds aan de slag te zijn, het recht op een "tijdelijke aanstelling van doorlopende duur" (TADD)". Dit recht kan je laten gelden in alle scholen van de scholengemeenschap G-8. Op die manier krijg je een grotere kans op een lesopdracht, omdat je als TADD-er voorrang hebt als er een vacature is. 

Er is echter een ongeschreven afspraak om als gemeente - die verantwoordelijk is voor de aanstelling - niemand TADD te laten worden als er in de toekomst geen reële kans op werk is in de scholen van die gemeente. Als er dan toch een vervangingsopdracht vrij komt, is de ongeschreven afspraak zo dat men iemand aanneemt waarvan het TADD-recht nog veraf is. Op die manier hebben mensen die bijna voldoende rechten hebben opgebouwd finaal minder kans op werk binnen scholengemeenschap G-8. Dit is helaas een praktijk die door veel scholengroepen en scholengemeenschappen, ook in het secundair onderwijs, wordt toegepast. Onrechtvaardigheid ten top, leerkrachten worden een speelbal. 

Gelukkig, en daar ben ik blij om, zegt het gemeentebestuur van Kortemark afstand te nemen van die oneerlijke afspraak. In dat opzicht ben ikzelf natuurlijk iets radicaler, want als je als enige gemeente die ongeschreven afspraak verwerpt, dan sta je nergens. Het uitzicht op het TADD-recht mag de kansen op een aanstelling niet verkleinen. Als het gemeentebestuur laat uitschijnen dat een aanstelling in het onderwijs niet onder hun verantwoordelijkheid valt, dan is dat maar deels correct. Als er TADD-ers beschikbaar zijn bij een bepaalde vacature, dan hebben zij voorrang, zonder dat er onder hen verschillende rechten gelden. Als er geen TADD-ers beschikbaar zijn, dan ligt de keuze van de aanstelling volledig in de handen van het gemeentebestuur, weliswaar, neem ik aan, in samenspraak met de directie van de school zelf. 

Voila zè, en dit voor een zondagavond! Gelukkig met 1 mei in zicht.